Se opp for løpsk satellitt i morgen

En utrangert amerikanske satellitt er på vei inn i atmosfæren. Deler av fartøyet kan treffe jorda i løpet av det neste døgnet, varsler Nasa.

Uars-satelitten

En grafisk framstilling av Uars-satelitten som er på vei tilbake til jorda.

Foto: Nasa

Satellitten UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) ble skutt ut i verdensrommet 15. september i 1991.

Forskningssatellitten har målt kjemiske sammensetninger i ozonlaget, vind og temperatur i statosfæren og energi fra sola.

Treffer jorda

UARS ble satt ut av drift i desember 2005, og har siden den gang gått i bane rundt jorda.

Nå er den altså på vei inn i atmosfæren hvor det er ventet at deler av satellitten, som er på størrelse med en buss, vil brenne opp.

Men ifølge Nasa er det også fare for at vrakdeler fra den seks tonn tunge satellitten vil lande på jordoverflaten.

Hvor og når, er to spørsmål det ifølge romfartsorganisasjonen er for tidlig å svare på.

– Liten sjanse for personskade

Nasa bedyrer at det er svært liten sjanse for at vrakrestene vil føre til skade på mennesker eller bygninger.

Organisasjonen sier det i løpet av den drøyt 60 år gamle romalderen aldri har vært bekreftede rapporter om personskader og kun mindre skader på eiendommer som følge av satellitter på hjemreise.

Med tanke på at 70 prosent av jordoverflaten består av vann, minsker det også risikoen for alvorlige konsekvenser.

Søppelutfordring

Satellitten, som nå er for søppel å regne, er én av over 20.000 store menneskeskapte objekter som går i bane rundt jorden.

Den økende mengden romsøppel kan på sikt føre til problemer med å få sendt ut nye fartøy og satellitter fra jorda, fordi det sperrer veien.

En anne utfordring som spiller inn er den såkalte Kessler-effekten.

Det er et scenario hvor romsøppelet kolliderer hverandre og skaper en flom av nye mindre fragmenter som øker risikoen for ytterligere kollisjoner.

Dersom du mot all formodning skulle snuble over en satellittdel på vei hjem fra jobb i morgen, ber Nasa deg om å ikke beholde den som souvenir, men levere den tilbake.