Hopp til innhold

Se elvedeltaer fra verdensrommet

Det kan til forveksling se ut som abstrakt kunst, men i virkeligheten er det satellittfotografier av elvedeltaer. Se de spektakulære bildene her!

Elvedeltaer er landområdene som blir forma ved elvemunninger - 500 millioner mennesker bor på denne typen område.

I tillegg til å huse hvert 14. menneske på Jorda viser det seg nå at elvedeltaer er ypperlige motiver for satelittfotografering - øverst i saken kan du se 22 av de mest slående bildene.

– Viktig for befolkninga

Fotografiene viser et bredt utvalg landformer som er knytta til elvedeltaer

– Elvedeltaer kan manifestere seg i mange typer miljøer, blant annet verdifull våtmark med viktige økosystemer, sier geograf Helene Burningham til Bulls Press.

Hun forteller at Ganges-Brahmaputra-deltaet i Bangladesh og India er et av verdens tettest befolka områder.

– Det er et glimrende eksempel på hvor viktig et delta kan være for befolkninga - fruktbart land og god fisketilgang.

Men elvedeltaer kan også være ustabile og farlige - de er lavtliggende og eroderes lett.

– De er veldig sårbare når det kommer til havnivåstigning, flom er en trussel.

Burningham forklarer at deltaer forandrer seg både av naturlige og menneskeskapte årsaker.

– Stigning i havnivå som følge av global oppvarming er sannsynligvis oppvarmingas tydeligste påvirkning på elvedeltaer.

Se flere bildeserier fra nrk.no/viten her: