Satellitt ringer ikke hjem fra rommet

Den europeiske romfartsorganisasjonen har erklært at de har en nødssituasjon. Satellitten Envisat skulle ha meldt seg til rombasen i Kiruna, men ingen signaler har nådd fram.

Envisat

Satellitten Envisat sender ikke signaler til rombasen i Kiruna. FOTO: ESA

Envisat blir regnet som en av de viktigste satellittene, og er en hjørnebrikke i overvåkingen av miljøet på jorden.

Ber om hjelp

Ingeniørene forsto at noe var galt da satellitten ikke sendte ned data til jorden på det tidspunktet den skulle gjøre. De ba øyeblikkelig om bistand fra andre stasjoner som kunne fange opp livstegn fra Envisat. Til nå har ingen hørt noen ting, og mistanken er at satellitten er helt død.

Den europeiske romfartsorganisasjonen har bekreftet at den vel 9000 kilo tunge satellitten fortsatt beveger seg i sin tildelte bane. Det skal ikke være fare for at Envisat faller ukontrollert ned mot bakken med det første. Den går i en 800 kilometer høy bane over jorden, og blir bremset ned i liten grad.

Lang tid å erstatte

Satellittene som skal erstatte Envisat er fortsatt ikke ferdige fra fabrikken, så det er stor fare for at det blir brudd i tjenesten den har utført. Først om to år er det planlagt at den første av etterfølgerne, Senteniel, skal komme opp i rommet.
Envisat har fungert godt i ti år, og det skal ikke ha kommet noen indikasjoner på at helsen var i ferd med å svikte.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mosaikk europa envisat

Mosaikk av bilder fra Envisat som viser Europa. Slike bilder kan blant annet brukes til å måle hvor mye vegetasjon det finnes i hvert land. FOTO: ESA

Ukjent årsak

Hva som kan ha skjedd med satellitten er vanskelig å slå fast for ingeniørene i den europeiske romfartsorganisasjonen.

Den kan til og med ha blitt truffet av et fremmedlegeme.

Det er også mulig at den har mistet kontroll over styremekanismene slik at den ikke får kommunisert med bakken. En annen teori er at den har utviklet plutselige elektriske problemer som har slått ut datamaskiner og kretser.

Stor nytte for mange

I løpet av sin levetid har data fra Envisat støttet over fire tusen prosjekter i over 70 land. Miljøsatellitten er utstyrt med ti forskjellige instrumenter som blant annet måler hva slags gasser som finnes i atmosfæren og temperaturen i havet. Kameraene og radaren om bord gir nøyaktige bilder av overflaten i mange bølgelengder.

Satellitten er nøkkel i arbeidet med å finne ut tilstanden til vår klode.