Lager strøm av saltvann

Helt vanlig havvann kan løse verdens energiproblemer. 

Illustrasjon av saltkraftverk
Foto: NRK

Verdens første saltkraftverk er nå under bygging på Tofte i Hurum. Pilotanlegget skal produsere energi basert på saltkraft, en en lite kjent energikilde som i framtida kan bli løsningen på verdens energikrise. 

Saltkraft er basert å fenomenet osmose, eller naturens iboende evne til å skape likevekt.

 

- Stort potensial

Stein Erik Skilhagen
Foto: Jon Hagen / NRK

- Har en saltvann og ferskvann med en membran i mellom, vil saltvannet tiltrekke seg ferskvannet for å tynne ut saltholdigheten og oppnå balanse mellom de to væskene. Dermed vil nivået på saltvannssiden øke, det vil oppstå et trykk som vi kan lede ut til en turbin som så kan produsere elektrisitet, forklarer Stein Erik Skilhagen. Han er Statkrafts saltkraftekspert som skal lede bygginga av pilotanlegget på Tofte.

Anlegget bygges i den gamle klorfabrikken på Tofte og skal, når det stå ferdig produsere tre - fire kilowatt. Men det er kun foreløpig.

 

Ved elveos

- Et slikt kraftverk ved elva Driva, som renner ut ved Sunndalsøra, kan produsere strøm nok til bortimot 10 000 husstander, forteller Skilhagen.

Og mener at vi med full utbygging av potensialet i Norge, kan  produsere nok strøm til å dekke 1/3 av forbruket husholdningene her til lands har i dag.

Det er ved elveutløpene, der ferskvann og saltvann møtes, slike saltkraftverk kan bygges, og her til lands er de svært mange.

 

- Miljøproblemer

- Hva så med selve elveosen, skal den tørlegges helt? Og hva med laksefisket?

- Ingen fare, forsikrer Skilhagen, bare en del av elvevannet vil bli ført inn i saltkraftverket. Både laksen og naturmiljøet skal komme helskinnet fra slike anlegg, sier han og legger til at ellers ville ikke anlegget være miljøvennlig.

 

Stabil kraftkilde

Membran til saltkraftverk

En tynn membran slipper ferskvannet gjennom men stopper saltvannet.

Foto: NRK

Men ennå gjenstår det mye forskning før saltkraft blir kommersielt drivverdig. Det største problemet består i å utvikle membraner som er gode nok. De skal slippe ferskvannet igjennom uten av saltet går motsatt vei. Det må til skal en skape større anlegg.

- Saltkraft er en energikilde som kan levere stabil strømmengde, i motsetning til for eksempel vind- og bølgekraft som vil variere etter værforholdene. Men kombinerer man disse, kan det bli en energimiks som kan få stor betydning i framtida, sier Stein Erik Skilhagen.

 

SE:  Saltvann kan bli framtidas energikilde