Sæd sårbart for tidens tann

Når gener skal føres videre, gir menn fra seg et arvemateriale med flere mutasjoner enn det kvinner gjør. Årsakene blir avdekket i studie av 32 patte-dyrarter, oss selv inkludert.

Sæd

Jevnt over i de 32 artene er det hannene som bringer videre de fleste mutasjonene, på grunn av sædcellene som blir nyprodusert hele tiden.

Foto: Aksel Øye / SCANPIX DANMARK

Ved at de gjorde fullstendige genom-analyser av alle de 32 artene, fant forskere ut at arvematerialet i pattedyrhannenes sædceller hadde mutert mer fra da de ble født, enn det DNA-et i hunnenes eggceller hadde. De mener å skjønne hvorfor.

- Hunner er født med et forråd av eggceller som varer hele livet. Disse cellene trenger bare å dele seg én gang for å bli befruktningsklare, sier Kateryna Makova fra Penn State University som har ledet studien.

Hanner derimot produserer sædceller gjennom hele sitt fruktbare liv.


Les hele artikkelen hos forskning.no.