Røykere trenger mer anti-psykotisk medisin

Røyking påvirker virkningen av anti-psykotiske medisiner. Følgen er at pasienter som ikke røyker, ofte må lide for det.

Røyk
Foto: www.colourbox.com

-En del av de medisinene som brukes mest ved psykoser har den egenskapen at dersom du røyker, trenger du dobbelt så mye medisin, som om du ikke røyker, sier professor i psykofarmakologi, Helge Refsum, til Verdt å vite. Røykere trenger altså dobbel dose anti-psykotisk medisin for å få samme virkning som en ikke-røyker.

Det som skjer er at røyken (ikke nikotinen) setter fart på de enzymene i leveren som bryter ned medisinen, slik at medisinen forsvinner raskere ut av blodet og ut av hjernen, enn det den normalt vil gjøre.

Dobbelt dose er standard

Piller
Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Refsum har sammen med medarbeidere på Diakonhjemmet i Oslo gjort en studie ved en del pleieinstitusjoner i Oslo-området . Der fant de at psykotiske pasienter som ikke røykte, hadde dobbelt så høyt innhold av medisinen i blodet, sammenliknet med røykerne. Og ettersom psykiatriske pasienter ofte røyker, er dobbel dose mange steder blitt standarddose, også for pasienter som ikke røyker.

Bivirkninger

Trøtthet, overvekt, skjelvinger og krampeanfall er noen av bivirkningene ved overdosering: Noen ganger kan det bli farlig for pasienten dersom legen ikke vet at røyking påvirker virkningen av disse medisinene:

-Et eksempel er en psykiatrisk pasient som gikk fast på en antipsykotisk medisin og fungerte greit inntil hun en dag fikk en blodpropp som gikk til lungen, og hun ble lagt inn på et vanlig somatisk sykehus, forteller professor Refsum: - Da er det gjerne slik at pasientene fortsetter med de medisinene de tar mot andre lidelser, etter innleggelsen. Men pasienten fikk ikke røyke på lungeavdelingen, dermed bygget det seg opp mer og mer medisin i kroppen og pasienten var nær ved å dø av forgiftning, før legene fant ut hva som skjedde.

Hva du spiser er også viktig

Grapefrukt og johannesurt er to planter som har direkte innvirkning på hvordan menneskekroppen tar opp antipsykotiske medisiner. Grapefrukt bremser enzymenes virkning slik at resultatet blir overdosering, mens johannesurt setter fart på enzymene, slik at man må ta flere piller for å få samme konsentrasjon i blodet.


Mangel på kunnskap

Generalsekretær i Mental Helse Norge, Mette Kammen, sier at de får mange henvendelser på hjelpetelefonen fra pasienter som sliter med alvorlige bivirkninger på grunn av overmedisinering: - Jeg tror det er mangel på kunnskap i Helse-Norge, og jeg tror det er en manglende interesse for å sette inn i temaet. Problemet blir ikke tatt på alvor, sier Mette Kammen.