Revolusjonerende legemiddel avvæpner immune bakterier

Innen to år håper danske forskere at preparatet kan kurere flere titusen pasienter. Nøkkelen til gjennombruddet lå gjemt i en helt vanlig schizofrenimedisin.

Piller

Nytt dansk legemiddel kan bli et revolusjonerende våpen i kampen mot multiresistente bakterier.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Den nye medisinen anses å være en aldri så liten revolusjon i bekjempelsen av tidligere uhelbredelige bakterieinfeksjoner. Disse inkluderer stafylokokker, tuberkulose og salmonella, skriver Videnskab.dk.

Skilt ut fra schizofrenimedisin

Legemiddelet, som kan være å finne i butikkhyllene i løpet av to år, er nettopp patentert av et dansk forskerteam. Nøkkelen til den banerytende oppdagelsen lå gjemt i en medisin som tradisjonelt brukes til behandling av schizofreni.

– Vi har lenge visst at medisiner mot psykiske lidelser, psykofarmaka, har en antibiotisk effekt, sier postdoktor fra Syddansk Universitet, Oliver Hendricks, som er en av forskerne bak oppdagelsen.

– Denne effekten har vi nå skilt ut fra resten av stoffet, og resultatet er et produkt som kan gjøre resistente bakterier følsomme igjen.

Slår ut forsvarsmekanismen

At bakterier er resisistente kan ha flere årsaker. En av de mest vanlige er at bakteriene benytter seg av såkalte effluxpumper. Pumpene, som finnes i bakteriens ytre cellemembran, er designet for å sende antibiotikumet ut av bakteriecellen, slik at det aldri får noen virkning.

Det nye legemiddelet, som har fått navnet JEK47, fungerer ved å påvirke cellemembranen slik at disse pumpene ikke fungerer.

Dermed blir bakteriene ute av stand til å motstå antibiotikumet. Etter behandling med JEK47 følger man opp med vanlig antibiotika, slik at de ellers svært motstandsdyktige bakteriene blir brutt ned.

– Vi har også funnet ut av JEK47 fungerer mot andre former for resistens, som ikke involverer effluxpumper, men denne virkningen har vi ikke kommet helt til bunns med, sier Hendrick ifølge den danske vitenskapssiden.

Dokumentert virkning

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden. Forskere startet allerede i 1976 å undersøke hvordan man kunne gjøre resistente bakterier følsomme igjen.

Så langt har effekten av JEK47 blitt dokumentert mot stafylokokker og salmonella i mus. Samtidig har danskenes argentinske kolleger vist at stoffet Tioridazin, som er utgangspreparatet for JEK47, også fungerer på pasienter med multiresistent tuberkulose.

– Vi er svært fornøyde med våre internasjonale partnere, som har bekreftet effektiviteten av produktet vårt. Det tunge grunnlaget i forskningen vår gjør at vi er sikre på at produktet fungerer, sier Oliver Hendricks.

Reduserer bivirkningene

Psykofarmaka er derimot kjent for å ha alvorlige bivirkninger, men opprensingen av JEK47 fra det opprinnelige legemiddelet Thioridazin har markant redusert disse effektene, ifølge doktoren.

– Vi har fjernet den delen av stoffet som påvirker hjernen. Slik har vi også fjernet 80-85 prosent av bivirkningene, sier han.

JEK47 har gjennomgått grundige undersøkelser, og er nå godkjent som preparat til kombinasjonsbehandling mot resistente bakterier i Europa.

Olivier Hendricks håper legemiddelet kan være på markedet om ett til to år.