Hopp til innhold

Rekordhøyt klimagassnivå i atmosfæren

World Meteorological Organization melder om rekordhøyt klimagassnivå. – Tida er ikke på vår side, sier generalsekretær Michel Jarraud.

Oljeraffineri i Corinth i Hellas.

WMO hevder at fossilt brennstoff-relaterte aktiviteteter som for eksempel oljeraffinering fører til økte nivåer av klimagasser.

Foto: YIORGOS KARAHALIS / Reuters

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Nye tall fra Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) viser en økning i strålingspådriv på 32 prosent fra 1990 til 2012.

CO2-utslipp, først og fremst fra fossilt brensel, er ansvarlig for 80 prosent av denne økningen.

– For alle disse klimaskadelige gassene har konsentrasjonene igjen nådd rekordhøye nivåer, sa WMOs generalsekretær Michel Jarraud på en pressekonferanse i Genève.

– CO2 har større oppvarmingseffekt

CO2-innholdet i atmosfæren økte mer fra 2011 til 2012 enn det har gjort i snitt hvert år i løpet av det siste tiåret.

– Vi ser tydelig at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren øker. Det er årlige variasjoner, men kurven peker oppover, sier Gunnar Myhre, som er seniorforsker i CICERO, til NRK.no.

Myhre, som var hovedforfatter av klimapanelets femte hovedrapport, forklarer at oppvarminga i større grad er drevet av CO2 enn tilfellet var for noen tiår siden, da andre klimagasser spilte en forholdsvis større rolle.

CICERO-forskar Gunnar Myhre

Gunnar Myhre er ikke overraska over WMO-tallene.

Foto: CICERO

– CO2 blir i atmosfæren lenge sammenligna med for eksempel metan som har kortere levetid, og har større oppvarmingseffekt enn mange andre klimagasser.

– Ikke overraskende

For å sette ting litt i perspektiv: Siden industrialiseringa starta på midten av 1700-tallet har CO2-konsentrasjonen i atmosfæren økt med 41 prosent.

Tilsvarende tall for metan og dinitrogenoksid er henholdsvis 160 og 20 prosent.

– WMO-tallene er ikke overraskende, og konsentrasjonsnivået kommer bare til å fortsette å øke. Det ser vi på utslippene, sier Myhre.

Han forklarer at klimagassnivåøkninga også styres av om vi er inne i en El Niño- eller en La Niña-periode.

– Nå er vi inne i en La Niña-periode, da tas mye av utslippene opp i klimasystemet - hav og land. Når vi går over i en El Niño-periode kan vi forvente høyre økning av klimagassnivå i atmosfæren - dette skyldes naturlige svigninger.

– Resulterer i klimaforandringer

Michel Jarraud i WMO sier at tallene viser hvordan menneskelige utslipp av drivhusgasser forstyrrer atmosfærens naturlige balanse, og dermed bidrar til klimaforandringer.

– Den atmosfæriske konsentrasjonen av CO2, metan og dinitrogenoksid er på et nivå verden i hvert fall ikke har sett på 800.000 år. Dette resulterer i klimaforandringer, ekstremvær, isbresmelting og stigende havnivå.

Han påpeker at ICC-rapporten regna med at den globale gjennomsnittstemperaturen vil kunne ligge 4,6 °C høyere ved utgangen av dette århundret enn det den gjorde før den industrielle revolusjon.

– Å begrense klimaforandringer vil kreve store reduksjoner av klimagassutslipp. Vi må handle nå, det er framtida til våre barn, barnebarn og fremtidige generasjoner som står på spill. Tida er ikke på vår side.