Forhistorisk plante kan snu drivhuseffekten

For 50 millioner år siden endret en bitte liten plante klimaet på jorda. Nå håper forskere azollaen skal hjelpe oss igjen.

Azolla
Foto: David Nicholls

For 50 millioner år siden dekket den lille planten azolla et område ti ganger Norges areal. Og ifølge den nederlandske biologen Henk Brinkhuis, bidro planten til at temperaturen på jorda sank med mellom fem og ti grader Celsius.

Så utbredt var planten at forskere fant et åtte meter tykt lag av planten under dypvannsboring i Arktis. Hver for seg er ikke planten større enn tuppen av pekefingeren din. Men azollaen vokser i klynger, formerer seg ekstremt fort og kan under de rette omstendighetene lagre utrolige mengder CO2.

Nå jobber Brinkhuis for at planten nok en gang skal hjelpe oss med å kjøle ned jordkloden.

 

Krokodiller i Arktis

 

For 50 millioner år siden var Polhavet et brakkvann med temperaturer opp mot 20 grader om sommeren. CO2-innholdet i atmosfæren var ti ganger så høyt som i dag, og du kunne finne krokodiller og palmer på land. Bunnen av havet var uten oksygen.

Under disse omstendighetene vokste azollaen, eller bregneteppet, fram. Planten kan mangedoble biomasse i løpet av 72 timer og vokser utrolig fort. Faktisk er planten den raskest voksende i verden.

Når deler av planten visnet, tok den med seg CO2 ned til havbunnen, og siden det ikke var oksygen på havdypet, forble gassen der nede.

 

Hvordan hjelpe oss i dag?

Forskere ved universitetet i Utrecht prøver å gjenskape forholdene i Arktis for 50 millioner år siden. De ønsker å finne ut hvordan vi igjen kan bruke azollaen som CO2-lager. Planten finnes nemlig også i dag, men den vokser ikke i like store mengder, og lagringsbetingelsene er ikke de samme. Utfordringene ligger i å finne et sted planten kan vokse, og der forholdene ligner de vi hadde 50 millioner år tilbake i tid.

– Problemet er å få karbondioksiden til å forbli i systemet, men jeg tror vi kan klare å løse dette problemet, sier Henk Brinkhuis. 

 

 

HØR INNSLAG I VERDT Å VITE:  Bregneteppe kan skape istid

 

Azolla

Azolla kan danne tykke tepper på vannoverflaten.

Foto: David Nicholls