NRK Meny
Normal

PC stiller kreftdiagnose

En PC som stiller kreftdiagnose, det er målet med et prosjekt som for tiden pågår ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø. Enkle digitaliserte bilder av mistenkelige føflekker skal kunne legges inn på fastlegens PC. Et dataprogram vil så analysere bildet mht asymmetri, avgrensning, farge og mønster.

Føflekk med kreft
Foto: Kevin Thon

Hør Verdt å vite-innslaget om føflekkreft

Kamera for å ta dig bilde av føflekker
Foto: Jan Fredrik Frantzen

Det er fysikeren Kevin Thon og hudlegen Thomas Schopf som om et par års tid håper å ha det hele klart til utprøving. Og det er dataprogrammet som er utfordringen. Det fysiske utstyret er nemlig billig hyllevare. Et enkelt digitalkamera som er påmontert et dermatoskop, et forstørrelsesglass med innebygget lys. Ved hjelp av dette får man nemlig fram mange flere av en føflekks strukturer enn det man ser med det blotte øyet.

Thomas Schopf (v) og KevinThon

Thomas Schopf til venstre, Kevin Thon til høyre.

Foto: Jan Fredrik Frantzen

ABCD-regelen

Føflekk med kreft

Verdt å vite hadde med egen føflekk...den måtte tas.

Foto: Kevin Thon

Det er en variant av hudlegenes ABCD-regel som legges til grunn for hva datamaskinen skal reagere på. A står for asymmetri. En asymmetrisk føflekk er i utgangspunktet mer skummel enn en symmetrisk. B står for avgrensning (”Border”). Jo mer utflytende, jo mer bekymringsfull. C står for farge (Colour) og D for Differansialstruktur, det vil si mønster.

Begrunner avgjørelsen

Det er viktig, sier Kevin Thon, at dataprogrammet også begrunner avgjørelsen sin. Det planlegges derfor at viktige parametere kommer opp på skjermen og kan inngå i legens helhetsvurdering av om kniven må fram.

Et rasjonaliseringsgrep?

Thomas Schopf

Hudlege Thomas Schopf.

Foto: Jan Fredrik Frantzen

Både ja og nei, sier hudlege Thomas Schopf. Det viser seg jo ofte et når nye ”enkle” hjelpemidler dukker opp så tas de i bruk på så bred skala at tidsbruken faktisk øker.

-Menn må skjerpe seg!

Mannfolk er gjennomgående altfor sene med å oppsøke lege etter at de har merket en forandring på en føflekk, sier Thomas Schopf. Når de går, er det er gjerne kona eller kjæresten som har tatt affære og sagt de skal gå. Menn bør skjerpe seg, og da spesielt de som bor alene.