På hver sin klode?

Har samfunnsforskerne hjernevasket oss til å tro at jenter og gutter blir født med helt like interesser og anlegg, ja, helt like hjerner? Eller har de rett i at det er miljøet og kulturen som er ansvarlig for at menn og kvinner har ulike interesser og velger ulike yrker?

Jørgen Lorentzen og Jan Lifjeld
Foto: UiO