Over tusen nye arter oppdaget

Elvehaier på to og en halv meter og store regnskogsfrosker er blant dyrene som er funnet på Ny-Guinea.

På stillehavsøyen Ny-Guinea har forskere jobbet i en 10-års periode med å klassifisere nye arter, og over 1000 hittil ukjente arter har blitt identifisert.

Artene er beskrevet i en ny rapport fra WWF, og det ble funnet så mye som to nye arter per uke i perioden forskerne var der.

Stort mangfold

Nesten hundre nye orkideer, 134 amfibier og hele 12 nye pattedyrarter ble funnet på regnskogsøya.

Til og med en helt ny rase delfin hadde klart å unnslippe forskernes klassifiseringer før forskningsprosjektet i stillehavsparadiset.

I tillegg kommer det over 500 nye sorter virvelløse dyr og hundrevis av planter.

Opptil ti prosent av jordens arter

Ny-Guinea er verdens nest største øy etter Grønland, og deles mellom landene Indonesia og Papau Ny-Guinea.

Et av verdens største områder med regnskog finnes på denne øya, og forskere regner med at artene i denne relativt lille delen av verden står for mellom 5 og 10 prosent av jordens artsmangfold.

Alt dette dyrelivet er trykket inn på et område som dekker en halv prosent av jordoverflaten, ifølge wikipedia.

Her kan du lese om en annen nyoppdaget art utenom det vanlige: