Oppgaver

Tenk på hvordan det som skjer globalt hos deg påvirker det globale miljøet.

 • Hva er den største utslippskilden for kulldioksid i din kommune?
 • Hvordan forbereder man seg på framtidige klimaforandringer i din kommune? Hvordan påvirkes næringer som jord- og skogsbruk eller energikrevende industri?
 • Økologiske fotavtrykk tas opp i Planeten. Hva menes med dette? Hvor stort er ditt eget økologiske fotavtrykk? Les mer på http://www.globalfootprint.org/ og test deg selv på http://ecofoot.org/ .
 • Du kan også sjekke hvordan du ligger an i vår co2-kalkulator
 • Hvor mye avfall produseres i din kommune og hvor blir det av? Hvordan er retursystemet i din kommune?
 • Hvordan vet man at klimaet forandres?
 • Hva er de største kildene tl drivhusgassene metan og kulldioksid?
 • Når havstanden stiger, hvordan påvirker det din kommune? Finn ut hvilke land i verden som er mest utsatt.
 • Hvordan påvirkesvannforsyningen i Kina og India av et varmere klima?
 • Finn ut hvilke deler av verden som kommer til å bli tørrere/våtere i framtiden.
 • Hva er biologisk mangfold? Hvilke uvanlige arter finnes i Norge?
 • Kjenner du til noen truede arter i ditt nærmiljø?
 • Hva skjer hvis artene forsvinner?
 • Hvem har ansvaret for at artene ikke forsvinner?
Hva skjer med Ikke gjør dette hjemme-huset i den siste episoden denne sesongen? Alle de foregående husene har endt i ett flammehav, så hva skjer denne gangen? Mens sprengstoffekspert Roar og kjemiker Morten slår seg sammen for å prøve å lage vann fra bunnen av, går programlederne Rune og Torfinn vitenskapelig til verks for å undersøke om banning hjelper mot fysisk smerte. (8:8)
Vi er "på nett" så å si hele døgnet. Vi tvittrer, snap'er, spiller, teller skritt, handler og søker etter nyheter. Denne aktiviteten overvåkes av aktører som samler inn enorme datamengder om oss. Det ligger store gevinster, men også viktige fremskritt i BIG DATA! (2:4)
Humor, livsstil og intelligens gir status hos menn - og damer faller for det. Marens gjenværende beilere viser fram nye sider når de skal prøve seg under panseret på en Volvo 240. (5:6)