Oppgaver

Tenk på hvordan det som skjer globalt hos deg påvirker det globale miljøet.

 • Hva er den største utslippskilden for kulldioksid i din kommune?
 • Hvordan forbereder man seg på framtidige klimaforandringer i din kommune? Hvordan påvirkes næringer som jord- og skogsbruk eller energikrevende industri?
 • Økologiske fotavtrykk tas opp i Planeten. Hva menes med dette? Hvor stort er ditt eget økologiske fotavtrykk? Les mer på http://www.globalfootprint.org/ og test deg selv på http://ecofoot.org/ .
 • Du kan også sjekke hvordan du ligger an i vår co2-kalkulator
 • Hvor mye avfall produseres i din kommune og hvor blir det av? Hvordan er retursystemet i din kommune?
 • Hvordan vet man at klimaet forandres?
 • Hva er de største kildene tl drivhusgassene metan og kulldioksid?
 • Når havstanden stiger, hvordan påvirker det din kommune? Finn ut hvilke land i verden som er mest utsatt.
 • Hvordan påvirkesvannforsyningen i Kina og India av et varmere klima?
 • Finn ut hvilke deler av verden som kommer til å bli tørrere/våtere i framtiden.
 • Hva er biologisk mangfold? Hvilke uvanlige arter finnes i Norge?
 • Kjenner du til noen truede arter i ditt nærmiljø?
 • Hva skjer hvis artene forsvinner?
 • Hvem har ansvaret for at artene ikke forsvinner?