Oljesøl kan drepe isbjørn

Forskere frykter at en miljøkatastrofe i nordområdene vil bli sjebnesvanger for isbjørnen. Nå skal de slå fast akkurat hvor sårbar isens konge er for oljesøl.

Et radiohalsbånd med saltvannsbryter skal avsløre hvor skadelig store oljeutslipp i Arktis vil være for isbjørnen. Forskere fra Norsk Polarinstitutt vil måle hvor lang tid isbjørnen tilbringer i vannet, og bruke det som en indikator for hvor sårbar dyrene er for miljøkatastrofer.

Isbjørnens pels er den viktigste beskyttelsen dyrene har mot den arktiske kulda. Hvis den blir tilgriset med olje, kan dyrene rett og slett fryse ihjel. Forskerne mener derfor at isbjørnen er langt mer sårbar enn andre arktiske dyr siden de i større grad bruker spekk som isolasjon.

 

Forskere radiomerker isbjørn
Foto: Aars, Jon