Hopp til innhold

Nytt verktøy for å bekjempe dødelige bakterier

En av de største helseutfordringene vi står overfor er antibiotikaresistente bakterier. Nå kan en ny metode gi oss overtaket i kampen mot de farlige bakteriene.

Bakterier

ANTIBIOTIKARESISTENTE BAKTERIER: Når du får antibiotika dør nesten alle de bakteriene som gir sykdommen, men av og til overlever noen få. Disse bakteriene lærer seg triksene til antibiotikumet, og blir motstandsdyktige.

Foto: Alexfiodorov©2009 / Colourbox

Forskere har lenge ment at flere vil dø av resistente bakterier enn kreft i 2050 dersom utviklingen fortsetter.

Problemet er at flere og flere bakterier er i ferd med å utvikle resistens mot antibiotika. Vårt fremste våpen mot lungebetennelse, hjernehinnebetennelse og infeksjoner er i ferd med å miste sin kraft.

Forskere verden over jobber med å finne løsninger, og en av de viktigste oppgavene er å forstå svakhetene til de antibiotikaresistente bakteriene.

Amerikanske forskere har derfor tatt i bruk genredigeringsverktøyet CRISPR på en helt ny måte. Dette verktøyet, kalt Mobil-CRISPRi, kan gjøre oss i stand til å finne svakhetene.

Den kunnskapen kan gjøre det mulig å forbedre de antibiotiske stoffene vi allerede har. Det gir oss håp om at vi kan finne nye angrepspunkter mot en rekke infeksjonssykdommer i fremtiden.

Dreper ikke bakterien

Den nye metoden har utspring fra det etablerte genredigeringsverktøyet CRISPR.

CRISPR gjør det mulig å klippe og redigere i DNA-et til alle levende organismer. Det er et kraftfullt verktøy som kan brukes til å studere biologiske sammenhenger mer detaljert og raskere enn før.

Utfordringene har vært å kunne studere funksjonene til gener som er livsviktige for bakteriecellen. Dette fordi cellen dør når genene slås av ved bruk av vanlig CRISPR.

Verktøyet de amerikanske forskerne bruker, Mobil-CRISPRi, gjør det mulig å slå av og på gener, uten å drepe bakterien. Dermed kan man etterligne virkemekanismen av ulike antibiotika, på et genetisk nivå, fordi man ikke tar livet av bakterien.

– Nå kan vi få mer kunnskap om hvordan disse bakteriene fungerer i forskjellige organismer, og hva som må til for at antibiotika skal bli bedre, sier Jason Peters, professor i farmasi ved universitetet i Wisconsin-Madison til Phys.org.

Med Mobile-CRISPRi kan man også undersøke hvordan bakterier naturlig knytter seg sammen og utveksler DNA. Det er på denne måten bakteriene lærer av hverandre, og blir i stand til å stå imot antibiotika.

Resistent og sensitiv e-coli

RESISTENS PÅ EI SKÅL: De hvite pillene i skålene er antibiotika. Det gule rundt er e-coli-bakterie. Til høyre ser vi bakterier vokser helt inn til pillene, bakteriene er resistente. Til venstre ser vi hvordan samme antibiotika dreper sensitive bakterier

Foto: NRK

Overfører triksene

Peters, og de andre forskerne som står bak forskningsrapporten som er publisert i tidsskriftet Nature Microbiology, undersøkte bakterier som Salmonella, stafylokokker og Listeria.

Gunnar Skov Simonsen

KOMPLEKST: Det at bakterier utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt, sier Gunnar Skov Simonsen.

Foto: NRK

Gunnar Skov Simonsen er professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, og har jobbet mye med resistente bakterier. Han mener dette verktøyet vil bli svært nyttig.

– Teknologien er både spennende og interessant. Dette er svært komplekst, og vi har nok ikke løst problemet selv om vi har flere verktøy tilgjengelig. Men jeg tror utviklingen av CRISPR er riktig vei å gå, sier Skov Simonsen til NRK.

Kilder:

Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Gunnar Skov Simonsen, professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø

Forskningsrapport i Nature Microbiology

Gene-editing tool CRISPR repurposed to develop better antibiotics