Nye artar oppdaga på undersjøisk vulkan

Hårete krabbar, Mikke Mus-blekksprut og hoggormfisk dukka opp under eit tokt til undersjøisk fjellkjede.

Forskarar frå National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) i New Zealand har nyleg gjennomført eit tre vekers tokt for å undersøke den undersjøiske vulkanske fjellryggen Kermadec Ridge i det vestlege Stillehavet.

Blant dei tusenvis av skapningane som vart samla inn av forskarane, er det mest sannsynleg også mange nye artar, blant anna ein ny flatfisk, ein tidlegare ukjend korallart, ein svamp med bikakemønster, samt ein nakengjellesnigel som vart funne på 1200 meter.

Dette skriv National Geographics.

Sjå ein video frå NIWA som viser artar og undervasslandskap langs Kermadec-fjellryggen:.

– Under toktet har vi tatt mange prøvar i dalsøkke som ikkje har vore undersøkt tidlegare, så vi forventar mange nye oppdagingar når vi får analysert prøvane og fotografia, seier leiaren for ekspedisjonen, Malcolm Clark i ei pressemelding frå NIWA.

Men forskarane møtte også på kjente, men eksotiske djuphavsartar som hoggormfisk, blekksprutar, havbørsteormar, trollhummar og hårete krabbar.

Korall med eremittkreps

Denne korallarten er blant dei nye artane forskarane fann på toktet til den undersjøiske Kermadec-fjellryggen.

Foto: NIWA

Skorsteinar på havbotnen

Forskarteamet har tatt prøvar i eit svært område på heile 10.000 kvadratkilometer i eit lite kjent undersjøisk landskap som omfattar undersjøiske fjell, hydrotermale skorsteinar, kontinentalskråning og canyonar på djupner mellom 700 og 1500 meter.

Langs Kermadec-fjellryggen finst det 50 undersjøiske vulkanar. Frå hydrotermale skorsteinar i tilknyting til vulkanane strøymer det kontinuerleg ut varmt vatn og gassar med ulik kjemisk samansetning.

Den unike kjemiske samansetninga omkring desse undersjøiske skorsteinane er heim til sære skapningar som har spesialisert seg på å hente energien frå kjemisk energi, og ikkje sollys.

Mikke-mus blekksprut funne på 900 meters djup

Blekksprut som går under namnet 'Mikke-mus'-blekksprut på grunn av forma på hovudet.

Foto: K.Spong, NIWA

Sårbare

– Toktet har bekrefta vår arbeidshypotese om desse ulike djuphavshabitata gir miljø som varierer, noko som gir opphav til ulike dyregrupper sjølv på stader som ligg nær kvarandre, seier Clark.

Han fortel at dette betyr at utnytting av eit undersjøisk fjell kan ha ein effekt som ikkje er det same som eit fjell like ved.

Undersøkingane av havbotnen hjelper vitskapsfolka å forstå kor sårbare djuphavsdyra er for menneskeleg aktivitet som fisking og boring på havbotnen.

Sjå andre flotte biletgalleri frå Vitskap og teknologi:

NRK anbefaler

Om noen år kan det hende du har på deg klær produsert ved hjelp av bakterier, eller klær som reparerer seg selv. Det enorme klesforbruket vårt tyner jordas ressurser, og nå leter forskere etter alternative tekstiler.
Ned. dokumentarserie. Vi kan takke forhistoriske reptiler for hørselen, huden, håret, tennene og kjevene våre. I menneskekroppen finner Neil Shubin arven fra forfedrene våre. (Your Inner Reptile) (2:3)
Hvorfor tolererer vi ikke offentlig sinne her i landet? Er det så farlig å være litt sint? Abels Tårn. Talk Radio.