Hopp til innhold

Ny teknologi kan avsløre hjerneskade hos nyfødte

Kunstig intelligens skal brukes til å stille diagnosen cerebral parese hos babyer. Foreldrene kan filme barnet sitt og få svar på om babyen vil utvikle CP eller ikke.

Lars Adde undersøker baby

Lars Adde er en av få med kompetanse til å si om en baby på tre måneder er rammet av CP eller ikke. Denne gutten er født fem uker for tidlig, og er helt frisk.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ett av 500 barn som blir født i Norge har, eller vil utvikle, en hjerneskade, kalt CP. Ofte tar det ett og et halvt år før diagnosen blir stilt, men nå håper forsker ved St. Olavs hospital og NTNU å redusere ventetiden til tre måneder.

– Ved hjelp av videomateriale og kunstig intelligens skal foreldrene få svar på om deres barn har diagnosen eller ikke, sier Heri Ramampiaro, som er med i forskningsprosjektet og leder data- og kunstig intelligensgruppen ved NTNU.

Ved å stille diagnosen tidligere vil mange få den hjelpa de trenger på et tidspunkt hvor hjernen er mest påvirkelig.

– Det betyr at vi kan sette inn behandling og fysioterapi tidlig. Dermed kan en som i utgangspunktet skulle ha sittet i rullestol, klare seg med en gåstol, sier forsker og spesialist i barnefysioterapi ved St. Olavs hospital i Trondheim, Lars Adde.

Mer sikkert enn manuelt arbeid

Forskere ved NTNU/AI-Lab og eksperter ved St. Olavs hospital har samlet inn over 1000 videoer av spedbarn som er født tre uker før termin, hvor ti prosent har CP.

– Ved å bruke kunstig intelligens for å tolke barns bevegelser og analysere data, åpnes helt nye dører for oss, sier Adde.

Han er en av få eksperter i landet som kan se om et barn har CP eller ikke på et så tidlig stadium. Men ikke alle norske sykehus har slike spesialister, derfor tar det i snitt 19 måneder før diagnosen blir stilt.

– Datamaskinen er trent til å se det samme som de spesialtrena legene og fysioterapeutene, sier Ramampiaro.

Kunstig intelligens skal avsløre CP hos babyer

Heri Ramampiaro og Lars Adde ser på bevegelsesmønsteret til en baby som er for tidlig født. Ved å tilføre datamaskinen nok videomateriale vil den kunne gi et like sikkert svar som ekspertene.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Dataprogrammet fanger opp alle bevegelsene og variasjonene. Dette blir et veldig nyttig verktøy når det blir tilgjengelig.

Utvikler en app

Nå er det utvikla en video-app som noen foreldre er i gang med å teste ut, hvor foreldrene selv filmer barnet sitt i tremåneders alderen.

– Disse opptakene er viktig for at vi skal få så mye materiale som mulig, sier Ramampiaro.

Videomaterialet blir analysert av datamaskinene som kommer ut med et svar. Foreldrene vil da bli innkalt til sykehuset for en samtale.

– Vi vet at det vil lette hverdagen til mange familier med for tidligfødte barn, som går rundt og bekymrer seg voldsomt.

Ifølge Ramampiaro og Adde vil programmet vært tilgjengelig for alle norske sykehus om noen år, om alt går etter planen.