Slik kan du gå ned i vekt uten å endre kostholdet

Men det vil koste krefter.

Trening på tredemølle

OVERRASKENDE: En ny studie viser at folk med sykelig overvekt klarer å øke energiforbruket uten å endre inntaket. Sykelig overvekt defineres med en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 40. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Evgeniia Medvedeva / Getty Images/iStockphoto

Er det mulig å gå ned i vekt uten å endre spisevanene? Ja, mener norske forskere. Men da skal du være villig til å svette en hel del.

Svaret er basert på en ny studie fra Sykehuset Vestfold og Universitetet i Sørøst-Norge. Her har man testet ulike treningsformer på pasienter med fedme.

– Jeg gikk ned 15 kilo, uten noen spesielle endringer i kosten, sier Gunnar Torp til NRK.

Gunnar Torp.

GIKK NED 15 KILO: Gunnar Torp fikk gode resultater i studien. I etterkant har han brukt spinning på treningssenter som treningsform for å prøve og holde vekta ved like.

Foto: Privat

Resultatet fra studien viser at spesielt en type trening førte til vektnedgang.

Seks måneder med trening

I løpet av en periode på seks måneder deltok pasienter med fedme i følgende treningsopplegg:

De første åtte ukene gjennomførte alle moderat intensiv trening. Deretter ble de tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen gjennomførte intervaller med høyintensiv trening, mens den andre gjennomførte moderat intensiv trening.

Til slutt trente begge grupper med moderat intensiv trening i åtte nye uker.

Begge programmene førte til økt kaloriforbrenning under aktivitet.

Til tross for likt energiforbruk var det likevel forskjell mellom gruppene på vektnedgang.

– Dette gir oss ny kunnskap om hvordan trening alene påvirker energiforbruk og vektnedgang hos pasienter med sykelig overvekt, sier Jarle Berge til NRK.

Han er doktorgradsstipendiat og har ledet arbeidet med studien, som er publisert i tidsskriftet Obesity.

– Et godt resultat

Kombinasjonen høy og moderat intensiv trening førte til en vektnedgang på fem kilo. Den moderate intensive treningen reduserte vekta med to kilo.

– Dette var overraskende stor forskjell i vektnedgang, siden endring i energiforbruk var likt. Det var heller ikke dokumentert forskjeller eller endringer i kosthold. Høy intensiv trening har en akutt bedre effekt på både energiforbruk under aktivitet og vekttap. Det kan dermed være bra om du ønsker rask framgang, forteller Berge.

Mange av oss ville kanskje ikke vært særlig fornøyd med å gå ned fem kilo etter så mange timer med blodslit. Men ifølge forskeren er resultatene gode, med tanke på at man ikke endrer spisevanene.

– En kombinasjon av fysisk aktivitet og kostholdsendringer er fortsatt å anbefale, men studien indikerer at kombinasjonen av høy og moderat intensiv trening er hensiktsmessig for å få størst vektnedgang.

Jarle Berge ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

LEDET STUDIEN: Jarle Berge er stipendiat ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering og Senter for sykelig overvekt i Helse sør-øst.

Foto: Privat

Skilte seg ut

Gunnar Torp deltok i den treningsgruppa som trente med moderat intensitet i løpet av de seks månedene. Han er et unntak fra de gjennomsnittlige resultatene.

Selv skryter Torp av opplegget.

– Det var et spark i ræva, og en måte å komme seg ut av sofaen på. For min del var effekten veldig bra.

Jarle Berge sier at Gunnar sannsynlig er blant de med størst vektnedgang, uansett gruppe. Også startvekta vil ha noe å si for sluttresultatet.

I tillegg til vektnedgang avdekte studien også en faktor av treningen som ikke var like positiv.

KMI desktop 2

KMI-SKALAEN: Sykelig overvekt (svært alvorlig fedme) defineres med en kroppsmasseindeks på mer enn 40. KMI beregnes ut fra en persons vekt og høyde.

Grafikk: Kristin Rydland / NRKGrafikk: Kristin Rydland / NRK

Negativt funn

I tillegg til vektnedgang var forskerne også spente på å se hva treningen kunne gjøre for hvilemetabolismen. Den forteller hvor mye energi kroppen bruker når man sitter i ro.

Etter seks måneder med trening så man ingen endring hos pasientene, samme hvilken gruppe de tilhørte.

Ifølge Berge er litteraturen sprikende med tanke på hvilken effekt trening har på energiforbruket når kroppen hviler.

Et av svarene kan ligge i muskelmassen.

– I denne studien var det ingen endring i muskelmasse, men vi hadde trodd at dette til en viss grad ble påvirket av fysisk form. Siden energiforbruket i hvile er den største delen av vårt totale daglige energiforbruk, kan en liten endring ha stor betydning på vekta.

Til tross for at endringen i hvilemetabolismen uteble, mener Berge det likevel er et interessant funn.

– Her ser man at utholdenhetstrening hos pasienter med fedme ikke øker forbruket av energi når de hviler.