Ny blodprøve kan teste for 13 typer kreft

Japanske forskere har utviklet en ny test som kan finne 13 ulike typer kreft i en dråpe blod. Testen kan blant annet finne ut om pasienten har prostatakreft, tarmkreft eller brystkreft. Dette er første gang det er mulig å sjekke flere typer kreft samtidig.

Blodprøve tatt av finger

Japanske forskere kan finne 13 typer kreft i en dråpe blod.

Foto: CHIP SOMODEVILLA / Afp

– Dette virker lovende, og vil være en stor fordel for pasientene, sier Sigbjørn Smeland som er professor og leder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus. Han viser til at for eksempel koloskopi for å finne tarmkreft er en undersøkelse mange kvier seg for å ta, og at en slik blodprøve vil være en mye enklere måte for folk å få en indikasjon på om de kan ha kreft.

Sigbjørn Smeland

Sigbjørn Smeland, professor og klinikksjef ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus synes den nye forskningen er spennende.

Foto: Oslo Universitetssykehus

Han understreker imidlertid at om en slik blodprøve skulle indikere kreft, så må man i tillegg følge opp med undersøkelser og vevsprøve for å sette kreftdiagnosen.

Det er forskere fra National Cancer Center Japan som står bak den nye testen, sammen med firmaet Toray Industries Inc. som sitter på selve teknologien.

Cellestoffer avslører kreft

Forskerne har tatt utgangspunkt i mikroRNA, som er et stoff som cellene skiller ut i blodet. Kreftceller skiller ut mikroRNA som er spesifikt for sin type kreft. Dermed er det mulig å gjenkjenne krefttyper ut fra disse stoffene.

Da mikroRNA ikke løser seg opp blodet før det har gått en viss tid, har forskerne undersøkt 40.000 lagrede blodprøver, der de fleste hadde påvist kreft. Fra en enkelt bloddråpe kunne forskerne diagnostisere alle 13 krefttypene, også på et tidlig stadium, med mer enn 95 prosent nøyaktighet. Brystkreft ble diagnostisert med 97 prosent nøyaktighet.

Egenskapene til mikroRNA kan imidlertid ha endret seg i lagret blod, derfor starter forskerne nå i august en ny del av studiet, der de bruker friskt blod fra 3000 pasienter, både med og uten kreft.

Selv om han synes den nye teknologien er spennende, understreker Smeland at slike tester kan føre til en overdiagnostisering.

– I flere tilfeller kan man også enkelt finne kreft, som igjen fører til mange nye undersøkelser, men så er kreften i seg selv ikke farlig for pasienten. Det er for eksempel ikke spredningsfare. Derfor er det viktig at forskerne framover undersøker om overlevelsen øker blant dem som blir testet, og at de har et godt system for hva som skjer videre når blodprøven indikerer kreft.

Yet Takahiro Ochiya, som leder avdelingen for molekylær og cellulær medisin på National Cancer Center Research Institute, sier til Japan News at det i framtida vil bli mulig å stadfeste både stadium og karakteristikk til kreften med den nye testen. Dermed vil ikke pasientene trenge å ta flere tester.

Ønsker å bruke testen fra 2020

I Japan håper de nå å starte å bruke testen i løpet av de tre neste årene.

– I Norge vil det nok ta lang tid før dette blir en del av et screeningprogram for kreft. Dessuten vil nok ikke alle krefttypene bli med i en slik test i Norge, siden flere av krefttypene, som mage- og blærekreft, er mer utbredt i Japan enn i Norge, sier Smeland.