Hopp til innhold

Spanske tomater mer klimavennlige enn norske

Norske drivhustomater topper lista over klimafiendtlig mat sammen med mat fra dyr.

Tomater

Norske drivhusgrønnsaker varmes av fossil energi

Foto: Ole Andreas Bø

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Tomater som produseres i Norge om vinteren krever lys og varme, sier miljøsystemanalytiker Christian Solli i Asplan Viak AS.

– Norske drivhustomater har et fotavtrykk i størrelsesorden 3-5 kg CO2, mens de spanske kan komme ned i mellom 300-600 gram.

Mange norske drivhus dyrker plantene på torv fra myr som frigjør lagret karbon. Og viktigst: oppvarmingen kommer i stor grad kommer fra fossil gass.

Fossil gass

Anders Sand

Anders Sand er energirådgiver i Norges Gartnerforbund.

Foto: Norsk Gartnerforbund

– Vi satt i gassklemma, sier Anders Sand, energirådgiver i Norges Gartnerforbund som nå jobber med å omstille bransjen.

Han forteller at da gassrør fra Nordsjøen skulle bygges over Jæren, var det en forutsetning at drivhusene her skulle bruke gass. Nå bruker de fleste drivhusene i Norge en blanding av fossil gass og strøm til oppvarming.

– Bransjen har nok ikke tatt dette innover seg tidlig nok, sier Anders Sand.

– Drivhus er gigantisk solfangere. Og så gjør vi det som virker ganske idiotisk. Vi lufter på dagen og fyrer om natta. Dette er vi i gang med utnytte ved å høste overskuddsenergien.

Sand forteller at tre veksthus har tatt i bruk teknologien som lagrer energien i vann.

– Ti ganger verre

Livsløpsanalyser av matvarer viser at norske drivhustomater kan ha større CO2-avtrykk enn oppdrettslaks og kylling. Per kilokalori er de norske drivhustomatene blant det mest klimafiendtlige du kan spise.

Tomater fra Spania, Marokko og USA kan produseres naturlig på vinterstid. Transporten utgjør lite sammenlignet med avtrykket fra drivhusproduksjonen.

Christian Solli

Christian Solli er miljøsystemanalytiker i Asplan Viak AS.

Foto: MISA

– I verste fall kan det være ti ganger verre med norske tomater enn importerte tomater fra Spania. Noen av de norske tomatene kommer bedre ut fordi de får gratis varme, sier Christian Solli.

– Det er bedre å produsere tomater et sted der varmen og lyset er gratis.

Anders Sand mener de norske drivhustomatene i snitt har 3,5-8 ganger større utslipp enn de spanske etter at flere drivhus de siste årene har fått mer klimavennlig energi.

– Kan vi dyrke drivhusgrønnsaker i Norge med de klimakravene som stilles framover?

– Ja, jeg mener det, svarer energirådgiver Anders Sand i Gartnerforbundet.

Han mener Norge flommer over av fornybar energi som biobrensel og vann, og at all gassen enkelt kan fases ut til fordel for fornybare kilder på sikt. Men lave priser på strøm og gass har dempet omstillingsviljen.

– Det er bare snakk om økonomi, teknologien fins der i massevis, sier Sand.

Åker er best

For ordens skyld: Grønnsaker og frukt dyrket med naturlig lys og varme i Norge, inkludert frilandstomater, er selvsagt noe av det mest klimavennlige vi kan spise. Hver nordmann spiser rundt 7 kg tomater i året, mens vi spiser 18-19 kg storfekjøtt.

Kilder:
Verheul & Thorsen
Gonzales, Frostell & Carlsson-Kanyama