Norske barn målt i unik pubertetsstudie

Forskere i Bergen har målt testikler og bryst på 1100 norske barn. De håper få svar på om puberteten virkelig starter tidligere enn før, og hvorfor.

Pubertet

Illustrasjonsbilde fra Newton- pubertet, NRK. Stadig flere studier viser at puberteten starter tidligere enn før. Forskere i Bergen vil vite hvorfor.

– Vi var veldig spente på om det var mulig å gjennomføre en slik studie, fordi dette er så privat, sier Petur B. Juliusson, overlege ved Haukeland Universitetssykehus.

I løpet av de siste månedene har 1100 modige barn bidratt i studien. Forrige uke var forskerteamet ferdig med undersøkelsene.

Gjennom blant annet prøver av spytt, urin og blod, måling av kroppssammensetning og ultralyd av barnas bryster og testikler, har forskerne nå sikret seg unikt datamateriale som de håper skal gi kunnskap om pubertetsutviklingen hos barn i Norge.

– Det har gått mye bedre enn vi forventet, forteller en lettet Juliusson.

Forskere i pubertetsstudie UiB

Radiograf Magnus Sveen og sykepleier Ingvild Bruserud og er del av teamet som har undersøkt 1100 barn i unik pubertetsstudie.

Foto: Petur B. Juliusson, UiB

Aldri gjort i Norge

En lignende studie er aldri gjort i Norge.

– Vi vet hvor gamle jenter er når de får sin første menstruasjon, men det finnes ingen data om verken brystutvikling eller testikkelstørrelse, fortalte Petur B. Juliusson da NRK omtalte planleggingen av studiet i fjor.

– Vi vet derfor lite om når normal pubertet begynner, eller hva som påvirker utviklingen.

  • Se «Newton-pubertet» her.

Brukte ultralyd

Ved undersøkelser av pubertetsutvikling har man tradisjonelt benyttet Tanners skala, med fysisk berøring av bryster og testikler, og med vurdering ut fra plansjer og kulemodeller.

Petur Benedikt Juliusson

Overlege Petur B. Juliusson og teamet har sikret seg verdifull data i pubertetsstudiet.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær

– Det er vanskelig å skille mellom bryst som har utviklet brystkjertler, og de som kun skyldes fettansamlinger på grunn av overvekt. Dagens måte å vurdere pubertetsutviklingen på kan også lett få et subjektivt preg, mener overlegen.

Forskerne i Bergen har derfor benyttet ultralyd i studien og tror det vil gi et mer objektivt og langt mer detaljert bilde av utviklingen.

– Vi tror også dette har vært mer skånsomt for barna, forteller Juliusson.

Tidligere pubertet?

Studier fra både Danmark og USA viser at puberteten starter stadig tidligere hos både jenter og gutter. Forskere ser på overvekt, stress og hormonforstyrrende stoffer i miljøet som mulige årsaker til dette.

– Det er viktig å utforske de faktorene som kan påvirke pubertetsutviklingen hos barn, sier Juliusson.

Tidlig pubertet er ikke uproblematisk, forteller han, og viser blant annet til studier som viser sammenheng mellom tidlig pubertet og økt risiko for brystkreft, overvekt og hjerte- karsykdom senere i livet.

Viktige svar

– Det er en utbredt oppfatning både blant helsesøstre og i befolkningen for øvrig at puberteten starter tidligere nå enn før. En befolkningsstudie vil kunne gi et svar på om det faktisk er slik, fortalte Kristin Sofie Waldum-Grevbo da NRK omtalte studien i fjor.

Hun er Leder for Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund.

– En referansestudie som dette vil gi viktig veiledning både for helsepersonell og foreldre, og vil gi en oversikt over yttergrensene for normal utvikling, sier Waldum- Grevbo.