Utvikler vaksiner mot biedød

Verdens første vaksinasjonsprogram for honningbier skal sikre oss mat i fremtiden.

Død bie

TRUET: Det finnes 20 000 biearter i verden. Biene er av våre viktigste pollinatorer og helt nødvendige i produksjon av grønnsaker, bær og frukt.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Det skjer over hele kloden. Biene dør og det truer matproduksjonen i verden.

En gruppe forskere har nå utviklet vaksiner mot sykdommer som tar livet av biene.

– Vi er under press også her i Norge, og har de siste årene sett sykdommer som vi tidligere sjelden har sett her til lands. Disse kan utrydde hele kolonier, sier Gro Amdam som leder gruppa av norske, finske og amerikanske forskere.

Hun er professor ved Arizona State University i USA og er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Gro Amdam

UTVIKLER VAKSINER: Gro Amdam er en av våre fremste eksperter på bier og har eget laboratorium, Amdam lab, i Arizona, USA.

Foto: Privat

Biene forsvinner

Både vill- og tambiene sliter.

Årsakene er mange. Leveområder blir borte, klimaendringer, plantevernmidler og ikke minst sykdom utfordrer dem.

– Det å gjøre biene mer motstandsdyktige mot sykdom er viktig for bremse den urovekkende trenden, sier Amdam.

Biene hun jobber med er tamme honningbier.

I mange land, blant annet i USA, har man blitt helt avhengige av disse i produksjonen av grønnsaker, oljeplanter, frukt og bær. I Norge står villbiene fremdeles sterkt og gjør en stor del av jobben.

Inspirert av bienes naturlige vaksine

I en studie publisert i 2015 viste forskergruppa for første gang hvordan biene selv beskytter seg mot noen sykdommer. De oppdaget at et protein, vitellogenin, spilte en viktig rolle i å trigge bienes immunforsvar.

De fant også ut at beskyttelsen trolig ble overført fra dronninga til avkommet.

Denne kunnskapen har de nå brukt for å utvikle vaksiner som vil kunne beskytte biene mot flere sykdommer.

Dronningens makt

Forskerne har arbeidet med tre ulike vaksiner. Vaksineringen foregår effektivt.

Dronning blant droner

DRONNING: Vaksinen overføres fra dronningen til bieungene.

Foto: Henning B. Fredriksen / NRK

Dronningen får en spiselig vaksine i en slags søtlig postei. Deretter blir den overført fra dronninga til tusenvis av egg og deretter bieunger.

På laboratoriet har de utsatt bieungene for smitte for å studere effekten. Spesielt på sykdommen kalkyngel har resultatene imponert.

Dette gjør Amdam optimistisk. Men hun understreker at vi trenger flere svar.

Bieunge i cella si

VAKSINERT: Den lille bieungen er ferdig vaksinert. Forskere tester vaksiner for kalkyngel, yngelråte og deformert vingevirus.

Foto: Henning B. Fredriksen / NRK

– Vi må finne ut mer om hvordan vaksinen virker på dronningens kropp og hvordan den vil påvirke hennes status i kolonien.

De har allerede sett at dronningen skiller ut litt andre luktstoffer etter å ha fått vaksinen.

– Heldigvis ser det ikke ut til at dette påvirker hennes rolle i kolonien. De andre biene er like glade i henne som før, sier Amdam.

Patentene er tatt og de er klare for å teste vaksinene utenfor laboratoriet.

Amdam påpeker samtidig at for å få gode vaksiner ut i landbruket og til bigårder, så må det flere studier og mer penger til.

– Men går alt etter planen tror jeg at vi kommer til å få vaksiner som er veldig gode i løpet av fem til ti år, sier Amdam.

Frode Ødegaard, insektsforsker

UROVEKKENDE: – I Norge er vi heldige som ennå har en sterk villbiebestand og lite sykdom. Men, utviklingen er urovekkende, sier Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Foto: (Nina)

Tambier og villbier

Gro Amdam har i hovedsak studert tambier. Frode Ødegaard ved NTNU Vitenskapsmuseet er en av våre fremste eksperter på insekter. Han påpeker at det å få vaksinert villbiene er en langt vanskeligere jobb.

– Men en slik vaksine vil kunne bidra til å begrense smitte av sykdommer fra honningbier til villbier. Det vil kunne redusere det totale sykdomspresset, sier han.

Biene sliter! Men dette skal Hans Morten Hansen fikse når han tar på hvitfrakken og finner frem verdens første bievaksine. Når kuben har godtatt han skal han møte sitt øltørste publikum, og underholde med litt biedød og pekefinger.

BIENE SLITER: Gro Amdam og komiker Hans Morten Hansen vaksinerer biedronninger i programmet Latterlig smart.