NRK Meny
Normal

Norge blir først i verden

Statoilhydro har brukt 450 millioner på å bygge verdens største vindmølle. Nå har energigiganten sikret seg et verdifullt forsprang på konkurrentene.

Hywind prototype

Prototypen på Hywind er 165 meter høy, og skal gå i prøvedrift i to år.

Foto: Statoilhydro

-EU planlegger en utbygging av vindmøller til sjøs som er over 200 ganger større enn Norges største landbaserte anlegg. Det er rett og slett gigantisk, sier miljødirektør i Statkraft, Tormod A. Schei. Statkraft er Europas største leverandører av grønn energi, og satser mye på en aktiv rolle i denne utbygginga.

En ufattelig energikilde

Enova har estimert det fysiske potensialet for offshore vindkraft til ufattelige 14.000 TWh. Til sammenligning produserer samtlige norske vannkraftverk omlag 125 TWh, som tilsvarer omtrent akkurat like mye strøm som landet vårt bruker i året.

Off-shore bonanza

Andre norske selskaper, som Sway og NorWind , satser på å utvikle flytende vindturbiner med andre teknologier. I tillegg kommer en lang rekke mindre selskap og underleverandører, som finner sine nisjer i det nye markedet. Både Statoilhydro og Statkraft er offensive på eiersiden i flere av disse selskapene.

Staten satser på forskning

Samtidig satser Sintef og norske universitetsmiljøer tungt på forskning og utvikling av kunnskap og teknologi på offshore vindkraft. Med 900 millioner statlige kroner i ryggen, har vi sett etableringen av Norwegian Centre for Offshore Wind Energy , og Research Centre for Offshore Wind Technology .

Norge først ute

Sjur Bratland, direktør Hywind
Foto: Statoilhydro

Men Statoilhydro leder kappløpet. Direktør i Hywind , Sjur Bratland, har kjørt med full turbo og vide fullmakter for å få prototypen sjøklar. Med utgangspunkt i en spar-bøye, kjent fra oljeindustrien, og en standard siemens vindturbin på 2,3 megawatt, har Bratland lyktes med å produsere den første prototypen av Hywind.

Klar om en måned

Understellet produseres av et verft i Finland, og slepes til Norge i april. Der blir turbinen montert på toppen, og i løpet av sensommeren / høsten skal prototypen stå klar utenfor Karmøy. Foran nysgjerrige vestlendinger skal giganten produsere strøm og svært viktige forskningsresultater, før den første kommersielle vindparken bygges.

Verdens største vindmølle

Hywind festes til bunnen med 3 store kjettinger
Foto: Statoilhydro

Hywind får en lengde på omlag 165 meter, men mesteparten av konstruksjonen står under vann. Over vannflata ruver selve turbinen på knapt 70 meter. Tanken er, at når anlegget går kommersielt, skal hver mølle utstyres med en turbin på 5 megawatt, nok til å levere strøm til 1000 husstander.

Baksiden av medaljen

Ingen vet hvor trekkfuglene beveger seg, og hvordan store vindmølleparker vil påvirke sjøfuglene som sanker maten sin i Nordsjøen. Forskere ved NINA jobber i samarbeid med Statkraft med å utvikle en fugleradar, som de håper kan bli et verdifullt instrument i arbeidet med å kartlegge fuglenes trekkruter.

Trekkfuglene kommer
Foto: Elly Solheim