NRK Meny
Normal

Nordlysforsker og samefotograf

Da det viste seg at fotoutstyret var for dårlig til å ta bilder av nordlyset, bestemte Sophus Tromholt seg for å ta bilder av samer i stedet. Det skulle han ikke angre på, hans bilder fra Finmark blir karakterisert som stor portrettkunst.

Sophus Tromholt

I våres har det, i anledning astronomiåret, vært en utstilling i Universitetsbiblioteket på Blindern der ”de store stjernetitterne” har vært presentert. Og etter at de besøkende hadde passert blant annet Kopernikus, Kepler og Galileo, så kom de helt til slutt til en nordmann som trolig de aller færreste av oss har hørt om: Sophus Tromholt.

Opprinnelig lærer

Sophus Tromholt (1851-96) var lærer ved Tanks skole i Bergen da han i 1882 ble tildelt midler slik at kan kunne drive Nordlysforskning på heltid. Tromholt organiserte de første systematiske undersøkelser av forekomsten av nordlys. Han mottok regelmessige observasjoner fra over 100 stasjoner og spredte rapporter om forekomst av nordlys fra mer enn 2000 personer i Norden.

Under det første Internasjonale Polarår (1882–83) var han ansvarlig for den norske målestasjonen i Kautokeino og planen var at han da også skulle fotografere nordlyset. Men utstyret holdt ikke mål, og i stedet tok Sophus Tromholt bilder av den samiske lokalbefolkningen.

Eirik Newth

Erik Newth

Foto: Ivar Grydeland / NRK

Hør Eirk Newth fortelle om Sophus Tromholt.

Her kan du se en del av Sophus Tromholt sine bilder fra Kautokeino (klikk på lenken og skriv:
UBB-TROM-
i signaturfeltet):

http://www.ub.uib.no/bilder/