Nervøs kløe demper konflikter

Forskere tror de har funnet ut hvorfor du klør deg og biter negler når du er stressa.

Rhesusape

Likheten mellom oss og slektningene våre når det kommer til stress er så stor at det man vet om andre primater ofte også gjelder mennesker.

Foto: Jinterwas / Flickr

Det er en kjent sak at primater – deriblant mennesker – klør oss når vi er stressa. Årsaken til at vi rammes av nervøs kløe har imidlertid vært mer uklar.

Funn i et nytt studie fra forskere ved Universitetet i Portsmouth tyder imidlertid på at stressadferd av denne typen kan være en form for konfliktdempende kommunikasjon.

Forskerne trakk denne slutningen etter å ha observert det sosiale samspillet hos en gruppe rhesusaper over en periode på åtte måneder. De oppdaget nemlig at apene ofte klødde seg når de var i stressede situasjoner – for eksempel i nærheten av et dominerende individ eller aper de ikke kjente.

Forskerne så også at både dominerende og ukjente aper viste betydelig mindre aggresjon ovenfor aper som klødde seg. Uten nervøs kløing var det 75 prosent sjanse for at et dominerende individ var aggressiv overfor en ape lavere på rangstigen. Dersom det underordnede individet klødde seg, var det på sin side bare 50 prosent sjanse for aggresjon.

Det å klø seg fungerte med andre ord som et signal til det dominerende individet om at kløeren ikke har lyst på bråk.

– Det å vise følelser – enten de er positive eller negative – har mange fordeler. Blant annet gjør det andre i stand til å forutse hvordan du kommer til å oppføre deg, slik at den sosiale samhandlingen blir mer smidig.

Det forteller adferdsbiolog Jamie Whitehouse som er en av forskerne bak studiet. Siden nervøs kløe og stress er så tett knyttet sammen, er det altså mulig for andre å tolke adferden intuitivt.

– Det har tidligere vært fremmet teorier om at kløing kan fungere som et kommunikasjonsverktøy, men vårt studie er av de første som synliggjør bevis for dette, forteller Whitehouse.

Kan fortelle oss noe om mennesker

Det er rimelig å anta at disse funnene også kan fortelle oss noe om menneskers nervøse kløe.

– Likheten mellom oss og slektningene våre når det gjelder stress er så stor at mye av det man vet om andre primater også kan brukes på mennesker, forteller zoolog Torfinn Ørmen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Jamie Whitehouse mener også studiet kan gi oss en bedre forståelse av stressadferd også hos mennesker.

– Vi vet at mennesker oppfører seg på alle mulige merkelige måter når vi er stressa – vi klør oss, biter negler og tar oss i ansiktet. Det er lett for oss å se på et annet menneske at de er stressa ut fra oppførselen, sier Whitehouse.

– Ved å se på denne typen adferd hos våre slektninger kan vi kanskje lære mer om det evolusjonære opphavet til denne typen stressadferd.