NASA vil skape «helvete på jord»

NASA skaper Venus på jordkloden, noe som naturlig nok går hett for seg.

Overflate Venus

Overflaten på Venus. Virker temperaturen behagelig? Nå bygges et kammer som skal simulere planeten, som måler 460 grader.

Foto: NASA

NASA bygger et eksperimentkammer på tolv tonn i Cleveland, som skal simulere overflatemiljøet på Venus.

Kammeret skal være ferdigstilt i mai.

Det vil holde 460 grader, en temperatur høy nok til å smelte bly. Trykket vil være like stort som tusen meter under havflaten.

Ovnen vil inneholde en blanding av karbondioksid, svovelsyre og en miks av andre helseskadelige gasser.

Testing av Venus-roboter

Formålet med det uhyre giftige testkammeret er å teste roboter som er beregnet for å reise til Venus. Det er nemlig et stort problem knyttet til det.

Når romskip lander på Venus, smelter de innen én time, maks to.

– Det kan være vanskelig å argumentere for å bruke seks til åtte milliarder på et prosjekt som bare klarer å studere planeten i én time, sier Pål Brekke, seniorrådgiver i Norsk Romsenter.

For å få vite om den neste generasjonen romskip kan overleve på planeten, trenger ingeniører et testkammer stort nok til å romme NASAs roboter. Det er NASA for første gang i ferd med å få nå.

Testkammeret kommer til å være på størrelse med en personbil. På grunn av de tykke veggene vil ovnen kunne simulere alle forhold knyttet til en tur til Venus.

Det ferdige kammeret

En ingeniør-illustrasjon av hvordan testkammeret skal se ut når det er ferdig.

Foto: NASA

Var som jorda

Venus er en planet som blir kvalt av sine egne drivhusgasser.

– Venus pleide å være som jorda. Vi kan ta mye lærdom av den, sier Rodger Dyson til Wired. Han er ingeniør ved NASA Glenn Research Center og leder av prosjektet .

Pål Brekke sier prosjektet er interessant.

– Særlig hvis det fører til bygging av romsonder som kan overleve i måneder på Venus.

Han synes Venus er svært spesiell.

– Det er en av planetene som er veldig nære oss, og vi vet lite om den. I alle fall i forhold til hva vi vet om Mars, sier han.

Brekke mener man kan få kunnskap også om jordas historie ved å studere Venus og forstå dens utvikling.

– Dersom jorda hadde vært like nærme sola som Venus kunne den kanskje fått samme skjebne.

Planetsonder Venus
Foto: NASA

Siste signal i 84

Ni av romskipene som har nådd Venus' overflate var sovjetiske, ett var amerikansk. Den siste av disse, Venera 13, sendte sitt siste signal til jorda i 1984.

Siden da har de fleste ingeniører ansett Venus' klima som svært fiendtlig. Så fiendtlig at de ikke har villet gå god for å sende opp dyre planetsonder til Venus.

Revurderer Venus

Bedre kjøle- og elektrisitetsproduserende teknologi får imidlertid planetforskere igjen til vurdere planeten.

I teorien kan forskere muliggjøre overlevelsen av romskip i dager, uker eller måneder på Venus. Det er noe helt annet enn slik det har vært fram til i dag.

I tillegg til å teste romskip, planlegger NASA å stikke inn mengder av forskjellige forsøksmaterialer inn i kammeret. Dette skal de gjøre for å sjekke hva som best overlever lenge på et oppdrag til Venus i fremtiden.

– Superbolter skal holde lokket på kammeret på, så det ikke gir etter for det intense trykket inni, sier Dyson til Wired.

Hovedkammeret

Illustrasjon av hvordan hovedkammeret vil se ut. Det vil være dekket av et stort teppe som ikke leder varme.

Foto: NASA