Myndighetene slettet advarsler i klimarapport

NVE slettet advarsler mot bruk av skog som energiløsning etter et møte med skogbransjen. Men de støtter fortsatt forskernes konklusjoner om at bioenergi fra skog har uønskede konsekvenser.

Slettet NVE-rapport

Punkter som advarer mot bruke av skogressurser framfor for fossil energi, ble fjernet fra publisert klimarapport.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav konsulentfirmaet COWI og nåværende NIBIO i oppdrag å beregne klimaeffekten av norsk skogbruk i 2014. Konsulentene skulle sammenligne klimaeffekten av å bruke skogen som bioenergi med å la den stå som et karbonlager.

«Skog brukt til energi generelt har samlet sett større klimagassutslipp enn kull, olje eller gass i et perspektiv på 100 år», konkluderte rapportens forord da den ble lansert i mars 2015.

Det fikk skogbransjen til å reagere.

Erik Lahnstein

Adm. direktør Erik Lahnstein i Norsk Skogeierforbund gikk hardt ut mot klimarapporten til NVE

Foto: Sven Erik Dahl/Samfoto

– Det var vanskelig å ta det seriøst når du anbefaler å fyre med kull i stedet for ved. De hadde ikke belegg for det som stod i den, sier adm. dir. Erik Lahnstein i Norges skogeierforening.

Ba om møte

Etter et direktørmøte mellom NVE og skogeierforeningen, ble rapporten trukket tilbake og sluppet igjen uten punktene i forordet som pekte på de negative klimaeffektene av skogbruken.

Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør E

Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug sier ingen har reagert på forskernes resultater som viser at vern av skog med bruk av fossil energi forårsaker mindre global oppvarming enn bioenergi i dette århundret.

Foto: Stig Storheil / NVE

– Den nye regjeringen hadde gitt nytt håp til biomassenæringen, og så kom vi som festbremser. Det ble satt spørsmålstegn ved hvilken rolle NVE hadde i dette, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, som skrev under rapporten begge ganger.

Annen forskning støtter konklusjonene som ble fjernet i NVE-forordet. Ifølge SSB-forsker Bjart Holtsmark, kan det gå flere hundre år før klimaoppvarmingen fra å bruke skogen blir nullet ut i forhold til å bruke fossil energi.

– Holtsmark-rapportene er ganske omdiskuterte. Langt ifra alle er enige med ham i om de representerer virkeligheten, sier daglig leder Martin Smedsrud Kristensen i Bioenergiforeningen.

Han mener det at NVE slettet forordet, taler for seg.

– Ikke riktig å fjerne

Medforfatter Janka Dibdiakova mener innledningen nå feilaktig kan tolkes til at bruk av bioenergi er viktig for å begrense klimagassutslipp også på kort sikt, mens forskerne kom fram til at det forsterker klimaendringene i dette århundret.

Janka Dibdiakova

Skogforsker Janka Dibdiakova ved NIBIO, sier slettingen av forordet ikke var riktig. Selv mener hun riktignok at klimatiltak må baseres på langsiktige tidsperspektiv.

Foto: Gisle Bjørneby/Nibio

– Det var ikke riktig å fjerne den delen. Det hadde ikke noe med forskning å gjøre. Vi er enige med Holtsmark. Analysene våre og alle data stemmer, sier NIBIO-forskeren.

Skrivarhaug i NVE mener det var riktig å endre forordet fordi deres rolle bare var å gi ut rapporten og ikke vurdere den. Men forskerne får fortsatt støtte for sin forskning. Konklusjonene i selve rapporten er de samme som før forordet ble endret.

Klimaeffekt fra bio

Klimaeffekten de nærmeste 90 årene fra å hogge skog for å bruke bioenergi (fargede søyler) er høyere enn fra fossil energi (grå søyler). Kilde NVE/COWI/NIBIO

– Ingen har reagert på selve innholdet i rapporten, sier Skrivarhaug.

– Strømproduksjon fra vannkraft og vind i Norge er bedre enn biomasse hvis klima er viktig, sier prosjektleder Torodd Jensen i NVE som også skrev under rapporten.

Også en rapport fra Miljødirektoratet støtter hovedlinjene i NVE-rapporten. Men Miljødirektoratet kommer til motsatt konklusjon av NVEs opprinnelige forord og anbefaler å se bort fra den økte klimaeffekten skogbruk skaper og heller redde klimaet på lengre sikt.