Radioaktivitet har forårsaka mutante Fukushima-sommerfugler

Genetiske mutasjoner er funnet i tre generasjoner sommerfugler fra området rundt Fukushima.

sommerfugl mutert etter Fukushima

Her ser vi et eksemplar av japansk blåvingesommerfugl-arten som har skader på føtter, øyer og vinger.

Foto: JOJI OTAKI

Konsekvensene av katastrofen ved Fukushima-kraftverket i mars 2011 begynner nå å bli synlige.

Rundt 12 prosent av de japanske blåvingesommerfuglene (Zizeeria maha) som ble eksponert for radioaktiv stråling på larvestadiet har misdannelser, blant annet mindre vinger og føtter, og skadde øyne.

– Vi er ikke i tvil om at det er stråling fra Fukushima-kraftverket som har skadet sommerfuglenes gener, konkluderer Joji Otaki i rapporten.

Les rapporten her

– Svært overraskende

Sommerfuglene som hadde blitt utsatt for stråling ble flytta til et laboratorium 175 mil unna Fukushima, der de ble parra med eksemplarer som ikke hadde opplevd stråling.

18 prosent av avkommet deres hadde misdannelser, det samme hadde 34 prosent i neste generasjon.

– Insekter blir sett på som utprega motstansdyktige mot stråling, derfor må resultatene kunne sies å være svært overraskende, sier Otaki, som jobber ved Ryukyus-universitetet i Okinawa, til BBC.

52 prosent med misdannelser

Seks måneder etter katastrofen samla forskerne inn 240 sommerfugler fra området rundt Fukushima.

52 prosent av disse hadde misdannelser - nesten tre ganger så mange som hos dem som ble undersøkt tidligere.

Forskerne tror grunnene er at sommerfuglene har spist forurensa mat, og at mutasjoner i foreldrenes genmateriale har blitt ført videre selv om de ikke var synlig på den generasjonens voksne sommerfugler.

– Ikke trekk forhasta konklusjoner

Den jordskjelvtrigga tsunamien som skylte inn over Japan ødela kjølesystemene på Fukushima-kraftverket, og tre reaktorer opplevde nedsmelting - den verste atomkatastrofen siden Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Siden ulykken har det blitt spekulert i hvilke senvirkninger de som har blitt utsatt for stråling vil oppleve, og på tross av at resultatene hans er nedslående vil ikke Otaki ta sorgene på forskudd.

– Vi må ikke trekke forhasta konklusjoner. Sommerfugl-resultatene kan ikke overføres til andre arter, heller ikke til mennesker, sier han.

Otaki og forskergruppa hans vil både følge opp sommerfuglundersøkelsene, og utføre tilsvarende undersøkelser på andre dyr.

Fukushima sett frå lufta

Den jordskjelvtrigga tsunamien som skylte inn over Japan ødela kjølesystemene på Fukushima-kraftverket, og tre reaktorer opplevde nedsmelting - den verste atomkatastrofen siden Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Foto: HO / Reuters