Mobil-app skal hjelpe schizofrene

En ny mobilapplikasjon utviklet av norske forskere skal gjøre det lettere for schizofrene å fortrenge stemmene i hodet.

Mobilapplikasjon for schizofrene

Mobilapplikasjonen som skal hjelpe schizofrene er fremdeles i et tidlig stadium.

Foto: Colourbox

Professor Kenneth Hugdahl og hans forskergruppe ved Universitetet i Bergen har sett på hva som skjer i hjernen når de indre stemmene dukker opp. Nå har de laget en mobilapplikasjon som kan hjelpe schizofrene, melder Forskningsrådet.

Applikasjonen fungerer slik at pasientene hører enkle talelyder gjennom høretelefoner, ulike på hvert øre. Oppgaven er å øve seg på å høre bare lyden på det ene øret og stenge ute lyden på det andre.

– Stemmene er der fortsatt, men testpersonene føler at det er de som har kontroll på stemmene, og ikke omvendt. Det er et gjennombrudd for pasienten, fordi det betyr at oppmerksomheten kan flyttes til det som kommer utenfra, forklarer professoren på Forskningsrådets nettside.

Han presiser overfor NRK.no at testingen av applikasjonen fremdeles er i et tidlig stadium, og at det vil komme mer informasjon i vår.

– Foreløpig har bare to pasienter med schizofreni testet ut applikasjonen, men tilbakemeldingene er lovende, sier Hugdahl.

– Spennende forskning

Thor Kvakkestad, overlege og psykiatrispesialist

Overlege og psykiatrispesialist Thor Kvakkestad er positiv til forskningen og applikasjonen.

Foto: Christian Grotnes / NRK

Overlege og psykiatrispesialist Thor Kvakkestad har stor erfaring med schizofrenipasienter, og er positiv til applikasjonen.

– Forskningen høres spennende ut. Det er mange schizofrenipasienter som får medisiner og sliter med bivirkninger. En slik applikasjon kan sørge for en behandling uten bivirkninger, og den hadde vært et godt supplement til dagens behandlingsmetoder, sier han.

– Applikasjonen må sys inn i et helhetlig behandlingsopplegg hvor pasienten kan få nødvendig hjelp til bruk. Dette er fordi pasientene med denne diagnosen vanligvis har et redusert funksjonsnivå. Det er fremdeles litt tidlig å si noe om hvordan bruk av applikasjonen skal gjennomføres i praksis, sier Kvakkestad.