Får millioner til å løse medisinens gåter

Senter for psykoseforskning ved UiO mottar som ett av tre forskningssentre nå flere millioner kroner til arbeidet sitt. – Veldig fint, for det er på tide med mer fokus på forskning på psykiske lidelser, mener samfunnsmedisiner.

Psykiske lidelser

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir flere millioner til blant annet Universitetet i Oslo, slik at de er bedre rustet til å forske på psykiske lidelser. Det setter slik forskning på agendaen, noe Steinar Krokstad, førsteamanuensis i samfunnsmedisin ved NTNU, synes er på tide.

Foto: Johannessen, Sara/SCANPIX

Universitetet i Oslo (UiO) mottar pengene fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Universitetet åpner det nye senteret i dag, og senteret vil få navnet K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning.

Universitetet i Bergen har også fått midler til å opprette K.G Jebsen-senter for diabetesforskning, og NTNU har fått midler til å opprette K.G Jebsen-senter for myelomforskning.

Universitetene skal få penger av stiftelsen i fire år, og få fire millioner hvert år. Det bringer norske forskere videre i å løse medisinens mange gåter.

Fokus på psykiske lidelser

Steinar Krokstad, førsteamanuensis i samfunnsmedisn ved NTNU, synes det er fint at Universitetet i Oslo tildeles pengene for å lære mer om psykiatriske sykdommer.

– Det er på tide med mer fokus på forskning på psykiske lidelser, slik at disse sykdommene kan forebygges og behandles i større grad, sier han til NRK.no.

Krokstad synes ikke norsk forskning på psykiske lidelser har vært god nok.

– Det har blitt gjort en god del befolkningsundersøkelser, blant annet HUNT-undersøkelsen, hvor vi blant annet har benyttet registre over trygdede.

– Det har imidlertid vært lite klinisk forskning, mye fordi Norge er et lite land med forholdsvis få innbyggere. Der har andre, store land et fortrinn, sier han.

Pengetildelingen og de nyeste genteknologiske metodene gjør at UiO-forskere nøyaktig kan kartlegge genvariantene som gjør personer disponible for psykoselidelser.

Forsker Srdjan Djurovic

Forsker Srdjan Djurovic ved UiO er glad for pengetildelingen, for han synes det trengs mer forskning på psykiske lidelser.

Foto: Universitetet i Oslo

Hatt mindre stor sosial status

Både Krokstad og Srdjan Djurovic, professor og psykoseforsker ved Universitetet i Oslo, opplever at psykiatriske lidelser hittil ikke har blitt likestilt med andre sykdommer.

– Ulike typer medisinsk forskning har en slags "sosial status", og hittil har ikke psykiske lidelser hatt en så stor status, sier Krokstad.

– Hjerte- og kreftforskning er eksempler på områder som til nå har hatt stor status. Disse områdene er så klart svært viktige, men forskning på psykiske lidelser er også viktig.

Djurovic synes det er på høy tid å likestille psykiatriske sykdommer med andre sykdommer.

−Schizofreni og bipolar lidelse trenger forskning på linje med diabetes og kreft. Vi håper forskningen vil føre til bedre diagnostikk, og etter hvert også skreddersydd, individuelt tilpasset behandling, forteller han.

Vil få norsk forskning i øverste dimensjon

− Tildelingen er veldig viktig for forskningen vår, sier Ole A. Andreassen.

Han skal lede forskningssenteret ved Universitetet i Oslo, og peker ut de to viktigste oppgavene i tiden framover:

– Å finne ut hvilken rolle immunsystemet spiller i utviklingen av alvorlige psykiske lidelser, og å identifisere markører som kan brukes til å forutsi forløpet til slike lidelser.

Kåre Rommetveit, daglig leder i Stiftelsen K. G. Jebsen, sier at de utelukkende ser på kvaliteten på forskningsarbeidet når de skal dele ut penger.

– Vi vil hjelpe medisinsk forskning i Norge til å komme opp i øverste divisjon internasjonalt. Forskning på psykiske lidelser har et stort potensial, blant annet rundt diagnostisering.

– Innholdsmessig er prosjektet til Universitetet i Oslo veldig spennende, sier han.

UiOs forskningssenter er basert på et samarbeid mellom dette universitetet, Universitetet i Bergen og Oslo Universitetssykehus. Prosjekter ved senteret vil involvere flere nasjonale partnere, og det vil også bli utstrakt samarbeid med internasjonale partnere.