Miljøvennlige kraftledninger?

Pene blir de kanskje ikke, men merkbart slankere er de i hvert fall, de nye høyspentmastene som Statnett nå prøver ut på Rasta utenfor Oslo. I tillegg har de mindre stråling og støyer mindre.

Miljøvennlige høyspentmaster
Foto: Montasje Statnett

Hør radioinnslaget om miljøvennlige kraftledninger

Compact Plus Høyspentmast

De nye mastene er slanke og fra denne vinkelen kamufleres den av litt løvskog.

Foto: Statnett

Statnett har de siste ti årene arbeidet med å øke kapasiteten på det bestående ledningsnettet. Nå jobbes det med å øke spenningen på de traseene der det er mulig, men før eller siden vil behovet for nye kraftledninger og kraftgater dukke opp. En situasjon som alltid skaper diskusjon. Ikke bare om trasevalg, men også om utseende på master, støy og stråling.

Karianne Burhol har vært prosjektleder for de nye Compact Plus mastene som det nå er satt opp tre stykker av utenfor Oslo. I stedet for de tradisjonelle gitterkonstruerte mastene, har denne en rørformet konstruksjon. Isolatorene er nyutviklet, korsformet. laget av komposittmateriale. og de utggjør selve toppen av masta.

Trekantformen som ledningene danner er med på å redusere den elektromagnetiske strålingen til det halve. Doble sett ledninger gir også redusert støy.

Nå skal de nye mastene testes i en periode på fem år. Det skjer i et nærheten av et boligfelt på rast mellom lillestrøm og Oslo. Og prisen: Dyrere enn de gamle mastene men langt billigere enn jordkabel.

Høyspentmast ny type

Hva foretrekker du?

Foto: Statnett