Frosset metangass truer klimaet

For 635 millioner år siden førte store metanutslipp til klodens største klimaendring så langt. Nå mener forskere det samme skjer på ny.

Uttørket jord
Foto: TIM WIMBORNE / REUTERS
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

- Den menneskeskapte oppvarmingen er et globalt eksperiment med jordas klimasystem. Det sier den amerikanske professoren Martin Kennedy til dagens utgave av Nature , verdens største vitenskapelige tidsskrift.

- Vi vet lite om hvilke mekanismer vi utløser, og hva som vil skje med livet på jorda. Men mye av det samme eksperimentet ble foretatt for 635 millioner år siden, sier Kennedy.

Snøballen som smeltet

En ledende hypotese, ”snøballteorien”, er at kloden var dekket av et tykt islag i flere millioner år. Så, i løpet av svært kort tid, skjedde det omfattende klimaendringer som førte til at isen smeltet og vi fikk et nytt, stabilt klima, omtrent som i dag. Dette skjedde for 635 millioner år siden, og de amerikanske forskerne stiller spørsmålet om vi i dag står foran en lignende, massiv klimaendring som følge av de store utslippene av CO2 i atmosfæren.

I artikkelen i Nature mener de at store utslipp av klimagassen metan var årsaken til de brutale klimaendringene. Metangassen var lagret i isen, et fenomen som kalles metanklatrat , og når disse først slapp løs, var prosessen umulig å stanse. Isen smeltet i stor fart, og prosessen sluttet ikke før vi fikk et klima som ligner på det vi har i dag.

Katastrofal oppvarming

- Våre funn dokumenterer en hurtig og katastrofal global oppvarming, som hurtig førte kloden fra et stabilt, kaldt klima og til et svært varmt, stabilt klima, uten noen pause underveis. Det sier Martin Kennedy, som er geologiprofessor og forskningsleder ved Department of Earth Sciences , til Nature.

- Mekanismen eksisterer fortsatt, forklarer han.

- Det vi nå må se på er hva som utløser den, og hvor sensitiv denne mekanismen er. Hva skal til for at vi går fra en fase til en annen, og om vi nærmer oss en slik fase med dagens menneskeskapte CO2- oppvarming.

Også i Norge

- Vi har metanklatrater utenfor norskekysten. Denne artikkelen viser hvor viktig det er at vi følger med, sier forskningsdirektør Knut H. Alfsen i Cicero til Schrödingers Katt.

- Vi har et behov for å følge bedre med på utviklingen av metangassen. Hvor stabil er den, og hvilke endringer som skjer, sier Alfsen.

Forskningsleder ved Bjerknes senter for klimaforskning , Helge Drange , sier at det er en utfordring å finne ut hvordan disse funnene skal brukes i dag.

- Analyser av iskjerner som er 850.000 år gamle, viser ingen tegn på raske, store metanutslipp selv om det har vært varme perioder i dette tidsrommet. Vi vet også for lite om hvor raskt tundraen i Sibir, og sokkelen under havet, varmes opp, sier Drange til Schrödingers Katt.

Liten endring utløste katastrofen

- Når metanen ble sluppet løs, førte den til en oppvarming som straks frigjorde mer metan. Alt som skulle til var at temperaturen ble endret med noen få grader. Og fortsatt er det mye metan som ligger fanget på kloden vår, blant annet i den arktiske permafrosten og i havet, i påvente av videre oppvarming, sier Martin Kennedy.

- Det er en betydelig bekymring fordi det er tenkelig at bare en liten oppvarming kan utløse denne metanen som nå ligger lagret. Hvis den utløses, kan jorda varmes opp flere titalls grader, og dette vil skje svært raskt, tilføyer den amerikanske professoren.

Metan mye farligere enn CO2

Metan er en fargeløs og luktløs gass. Som klimagass er den omtrent 30 ganger mer skadelig enn CO2, og metan har fått skylda også for klimaendringen som skjedde for 55 millioner år siden, når gjennomsnittstemperaturen på jorda steg med 4 – 8 grader. Når metan blir sluppet løs i det atmosfæriske system, reagerer den sammen med oksygen og lager CO2.

Svalbard

Mange av verdens isbreer er i ferd med å smelte.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX