Hopp til innhold

Merkur har krympa mer enn antatt

– Et langt steg mot å forstå Merkur bedre, sier astrofysiker Øystein Elgarøy.

Merkur

Merkur er den innerste planeten i vårt solsystem - den bruker bare 88 dager på en runde rundt Sola.

Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington / NRK

Nye målinger fra MESSENGER-sonden viser at Merkur har krympa med omtrent 11 kilometer i diameter siden vårt solsystem ble danna.

Fram til nå har vi forholdt oss til dataene Mariner 10 leverte da den passerte planeten tre ganger i 1974 og 1975 - de tyda på at den bare hadde krympa med to-tre kilometer.

40 år gammel konflikt

For å komme fram til krympe-estimatet har eksperter studert «rynkene» i Merkurs overfalte - såkalte lobate scarps.

Disse oppsto etter hvert som planeten kjølte seg ned, noe som må ha skjedd relativt raskt, planetens store metalliske kjerne tatt i betraktning.

Teoretikere som har regna seg frem til at Merkur må ha krympa mer enn vi har trodd, har tidligere stått steilt mot eksperter som har stolt på faktiske observasjoner av planeten.

– Vi har ordna opp i en fire tiår gammel konflikt, forklarte Paul Byrne, som tidligere i uka presenterte funnene for American Geophysical Union, ifølge Nature.

Gir håp om å forstå magnetfelt

– Det er ikke snakk om noen sensasjon, men et langt steg mot å forstå Merkur bedre, sier astrofysiker Øystein Elgarøy til NRK.no.

Han forklarer at vi nå ser at modellene for Merkur og planetens historie ser ut til å stemme brukbart overens.

– Og det gir håp om at man med tiden også vil forstå andre trekk ved planeten som ikke er godt forstått i dag, som for eksempel magnetfeltet til Merkur.