Dette er NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er en statlig myndighet som skal hindre spionasje, sabotasje og terrorhandlinger.

NSM er fagmyndigheten som sørger får å få satt i verk forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. De jobber altså for å hindre spionasje, sabotasje og terrorhandlinger.

I tillegg har de som oppgave å sette fokus på alle tiltak som er viktige for å skjerme sikkerhetsbelagt informasjon i alle typer virksomheter.

Det er i første grad informasjon og organisasjoner som er viktige for rikets selvstendighet og sikkerhet. Men NSMs oppdrag er å sørge for et robust og sikkert samfunn.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har ansvaret for hele stats- og kommuneforvaltningen, samt private virksomheter som sikkerhetsloven gjelder for. Dette kan for eksempel være leverandører av varer eller tjenester til det offentlige i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser.

NSM er også utøvende organ i forholdet til andre land og internasjonal organisasjoner. Arbeidet som skjer i virksomhetene og i NSM betegnes samlet som forebyggende sikkerhetstjeneste.

Ifølge instruksen skal ikke forebyggende sikkerhetstiltak være mer inngripende enn strengt nødvendig, men den nye mobilteknologien er et sikkerhetsproblem for absolutt alle bedrifter.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Foto: Njord Røv / NRK
Hva skjer med Ikke gjør dette hjemme-huset i den siste episoden denne sesongen? Alle de foregående husene har endt i ett flammehav, så hva skjer denne gangen? Mens sprengstoffekspert Roar og kjemiker Morten slår seg sammen for å prøve å lage vann fra bunnen av, går programlederne Rune og Torfinn vitenskapelig til verks for å undersøke om banning hjelper mot fysisk smerte. (8:8)
Vi er "på nett" så å si hele døgnet. Vi tvittrer, snap'er, spiller, teller skritt, handler og søker etter nyheter. Denne aktiviteten overvåkes av aktører som samler inn enorme datamengder om oss. Det ligger store gevinster, men også viktige fremskritt i BIG DATA! (2:4)
Humor, livsstil og intelligens gir status hos menn - og damer faller for det. Marens gjenværende beilere viser fram nye sider når de skal prøve seg under panseret på en Volvo 240. (5:6)