NRK Meny
Normal

Dette er NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er en statlig myndighet som skal hindre spionasje, sabotasje og terrorhandlinger.

NSM er fagmyndigheten som sørger får å få satt i verk forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. De jobber altså for å hindre spionasje, sabotasje og terrorhandlinger.

I tillegg har de som oppgave å sette fokus på alle tiltak som er viktige for å skjerme sikkerhetsbelagt informasjon i alle typer virksomheter.

Det er i første grad informasjon og organisasjoner som er viktige for rikets selvstendighet og sikkerhet. Men NSMs oppdrag er å sørge for et robust og sikkert samfunn.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har ansvaret for hele stats- og kommuneforvaltningen, samt private virksomheter som sikkerhetsloven gjelder for. Dette kan for eksempel være leverandører av varer eller tjenester til det offentlige i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser.

NSM er også utøvende organ i forholdet til andre land og internasjonal organisasjoner. Arbeidet som skjer i virksomhetene og i NSM betegnes samlet som forebyggende sikkerhetstjeneste.

Ifølge instruksen skal ikke forebyggende sikkerhetstiltak være mer inngripende enn strengt nødvendig, men den nye mobilteknologien er et sikkerhetsproblem for absolutt alle bedrifter.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Foto: Njord Røv / NRK