Med dykkertank som missil

Rune og Per Olav viser deg hvorfor det kan være skummelt å ha gamle dykkertanker i kjelleren.

Dykkertank i kjeller - IGDH

Dykkertank i kjeller

Visste du at dykkertanker står lagra i kjelleren i milliarder av europeiske, asiatiske og afrikanske hjem?

Det er vanskelig å finne skriftlige kilder som støtter opp om akkurat dette, men vi får nesten bare stole på Rune og Per Olav - de sier det tross alt på TV.

Uansett antall - i videoen over får du se hvordan det kan gå hvis man er dum eller uheldig, sannsynligvis mer dum enn uheldig ifølge Rune, i sin omgang med dykkertanker.

Per Olavs high five fail

Den ti liter store dykkertanken som får fritt spillerom i IGDH-kjelleren inneholder 3000 liter luft under et trykk på 300 bar.

Etter å ha konstruert en sinnrik giljotininnretning som gir gutta muligheten til å fjerne tankventilen på trygg avstand, blir ventilen kappa av.

De påfølgende ødeleggelsene i kjelleren viser med all tydelighet at dette ikke er noe du trenger å gjøre hjemme.

Den oppmerksomme seer vil legge merke til en klassisk high five fail etter tre minutter og fire sekunder - Per Olav får sørgelig lite respons i gledesrusen. Her kan du se flere high five fails.

Se neste episode av Ikke gjør dette hjemme - sesong tre - på NRK1, tirsdag klokka 20.15.

Trebuchet i Ikke gjør dette hjemme

Trebuchet i 'Ikke gjør dette hjemme'

Lager takvindu med ambolt

Ambolt - IGDH