Duer har smarte mattehoder

Trodde du duer ikke holdt tellingen? Da undervurderer du den grå gjengen på torget. Duer er like gode i matte som våre nærmeste slektninger, apene.

Duer og matte

Fugler har de siste årene fått oppvurdert sin intellektuelle status, etter at det er blitt forsket mye på nettopp dette. Duene er blant de som nå viser seg å ikke være tapt bak en vogn.

Foto: Illustrasjon: Damian Scarf

Vi mennesker liker å tro at visse evner er eksklusive for oss, som for eksempel forståelse av matematikk og abstrakte systemer.

Men etter hvert er det blitt godt dokumentert at mange dyrearter kan gjøre enkle talløvelser, som å skille mellom inntrykk som inneholder forskjellig antall elementer.

Primater får til enda mer. Blant annet har makak-aper vist at de kan håndtere abstrakte tallsystemer, gjennom at de klarer å plassere tall i riktig rekkefølge.

Nå tyder en ny duestudie i tidsskriftet Science på at også luftas rotte trer frem som tallkyndig på omtrent samme måte.

Les hele saken hos forskning.no.