NRK Meny
Normal

Mattenøttforfatteren Rudi Kessel

Rudi Kessel har levd et mangslungent liv, men det har vært én konstant faktor: Interessen for matematikk.

Rudi Kessel

Den dukket opp da han var tretten og har ikke forlatt ham siden. Forfatteren bak mattenøttene er født og oppvokst i Belgia og gikk på en gymnaslinje der matematikk sto svært sentralt.

Han var på den tiden del av en vennegjeng som tenkte ut matematiske problemer for hverandre – med løsningsfrist ”i morgen tidlig”!

Etter gymnaset ble det universitetsstuder i Leuven, men tro det eller ei, han kom ikke lenger enn til matematikk grunnfag. Kessel meldte overgang til filosofi og teologi og kom til Norge i 1965, rett etter ordinasjonen, for å arbeide som prest i Oslo Katolske Bispedømme.

Etter 18 år begynte han, etter eget utsagn, et ”vanlig” liv, med vanlig familie og vanlig jobb, og plutselig var matematikken tilbake for fullt. År med selvstudium har etter hvert brakt vår mann mye lenger enn det grunnfaget han hadde fra før.

I dag er Rudi Kessel pensjonist, men er hovedansvarlig for et prosjekt på Elvebakken vgs. (Oslo) som heter ”Mattesuppa”. Her samles alle elever (fra alle trinn og linjer) som ønsker det, i skolekantina torsdager kl. 14-16, hvor de først får en gratis suppe, og hvor de så kan holde på med matematikk, hver for seg eller i små grupper, og tilkalle en av de tilstedeværende mattelærere for assistanse/hjelp.

Om matematikkfaget sier Rudi Kessel:

  • Matematikk er et fascinerende fag. Grunnlaget er den menneskelige fornuft kombinert med en god dose kreativitet og lek. Matematikk skrider fram gjennom historien, alltid stigende, aldri dalende, men stigningen kan gå langsomt, for så plutselig å ta noen kjempesprang. Matematikk er i utgangspunktet rene tankekonstruksjoner, men, merkelig nok, finner vi en del av disse konstruksjonene igjen i naturen (f.eks. i Newtons fallende eple …). Ingen har forklart dette til nå. Matematikk er det eneste fag der ”det beviste” aldri kan avbevises – den er altså preget av en tankens stringens som er helt unik. I andre fag må ting stadig vekk forbedres, justeres og korrigeres.

Rudi Kessel har også har utgitt tre bøker med det han kaller ”rekreativ matte”, dvs. mattenøtter som folk kaster seg over ene og alene fordi det er moro.