Normal

Manet truer torsken

Torsken i fem norske fjorder er i akutt fare. En dyphavsmanet har kommet inn fra storhavet og fordriver nå all matfisk.

Periphylla periphylla
Foto: Ulf Båmstedt/ Universitetet i Umeå

Dyphavsmaneten Periphylla periphylla lever vanligvis på 1000 meters dyp. Nå har den slått seg til på grunt vann i norske fjorder. Her har den plassert seg selv på toppen av næringskjeden, fordriver alle store fisker og tar for seg av maten og yngelen til torsken. I løpet av få år er bestanden blitt så stor at all fisk er borte fra de rammede områdene.

 

Forskere tok feil

Lurefjorden i Hordaland er det første stedet i Norge som ble rammet av en slik manetinvasjon. Der ble det slutt på alt kommersielt fiske for flere år siden. I 2001 lagde Schrödingers katt et innslag om manetproblemet . Den gang sa forskerne at Lurefjorden var et spesialtilfelle, og avviste at maneten ville spre seg til flere steder.

 

Formerer seg

Nå har nettopp det skjedd. Fire nye fjorder er rammet. Blant dem er både Sognefjorden og Trondheimsfjorden. Her har forskerne oppdaget at maneten oppfører seg på en helt ny og ukjent måte. I det grunne vannet innerst i Trondheimsfjorden formerer den seg kraftig og bestanden er enorm. I Beitstadfjorden er det nå så mye manet at kinesiske forskere vurderer å starte kommersielt fiske.   Se innslaget i Midt-Nytt  

Forskere jobber nå på spreng for å finne årsaken til manetinvasjonen, og de frykter at klimaendringene er årsaken. 

Se mer om manetinvasjonen i Schrödingers katt torsdag klokka 19.30 

 

 

 

 

Periphylla periphylla
Foto: NRK