Lynrask bildefiks på mobilen

Datachip lager mykere blitzbilder med mindre støy.

Bildechip

Bildet viser forsøksoppsett der bildechipen er koblet mot et kamera og viser bildet på en dataskjerm. Systemet kan vise live video.

Foto: Nathan Ickes / MIT

Forskere på Massachusetts Institute of Technology (MIT) har utviklet en ny databrikke som kan forbedre mobilbilder betraktelig, og samtidig bruker mindre tid og mindre strøm.

Blitz uten bleikinger

Den spesielle bildechipen kan blant annet gjøre blitzbilder mykere og mer naturlige. Det gjør den ved å ta to bilder tilnærmet samtidig, ett med og ett uten blitz.

Bildet uten blitz får mer naturlig belysning, men har også mer støy i seg. Det synes som fargekorn eller snø i bildet. Bildet med blitz har derimot mange detaljer, men grelle og bleke farger.

Chipen henter så ut det beste fra hvert bilde. Fargenyansene hentes fra bildet uten blitz, men ikke detaljene. Dermed forsvinner også mye av støyen.

Detaljene i gråtoner hentes fra bildet med blitz, men ikke fargenyansene. Dermed forsvinner også de grelle, bleke fargene og eventuelle røde øyne.

Så kombinerer bildechipen de myke fargene med de skarpe detaljene til et mye bedre bilde.

Bildechip eksempel

Til venstre: Bilde tatt med blitz. I midten: Samme bilde tatt tilnærmet samtidig, uten blitz. Til høyre: Detaljer fra blitzbilde kombinert i bildechipen med farger fra bilde uten blitz.

Foto: Rahul Rithe / MIT

Støyfjerning uten slør

Hvis du likevel ikke vil bruke blitz, vet bildechipen råd for dette også. Den kan fjerne støyen uten å fjerne detaljene.

Det gjør den ved å se på hvilke deler av bildet som har jevne fargeflater, og hvilke som har skarpe overganger mellom forskjellige farger og lysverdier.

På en jevnt blå himmel vil du for eksempel lett se støyen som korn eller snø. Her er det ingen detaljer å spare på, så bildechipen gjør bildet uskarpt og fjerner dermed mye av støyen.

En silhuett av et tre vil derimot inneholde mange skarpe fargeoverganger mot himmelen. De skarpe fargeovergangene kamuflerer delvis støyen, og her kan bildechipen beholde detaljene.

Både lys og mørke

En tredje jobb er å kombinere sterkt og svakt lys i samme bilde. Dette kalles HDR eller High Dynamic Range, og er en vanlig finesse på de fleste kameraer i dag.

I et HDR-bilde vil typisk skyer og andre himmeldetaljer stå mer dramatisk fram, uten at bakken blir for mørk.

Kameraet ordner dette ved å ta tre bilder raskt etter hverandre med forskjellig innstilling for lysmengden.

Ett bilde fanger himmelen riktig, ett fanger det middels sterke lyset og ett fanger de mørke delene av bildet. Så kombinerer HDR-behandlingen bildene slik at både lys og skygge kommer med.

I dagens kameraer gjøres denne jobben av dataprogrammer som bruker den vanlige datachipen, for eksempel i mobilen. Det krever både mer tid og mer strøm.

HDR-bilde

HDR (til høyre i bildet) kombinerer flere bilder tatt med forskjellig eksponering slik at både lyse og mørke partier eksponeres riktig.

Foto: Arnfinn Christensen / forskning.no.

HDR også for video

Bildechipen fra MIT er spesialkonstruert for å gjøre jobben mye raskere og krever mindre strøm

Siden den er så rask, kan den åpne for HDR også av video, som jo krever behandling av minst 25 bilder i sekundet.

Bildebrikken er bygget av et team på Microsystems Technology Laboratory ved MIT. At forskningen er finansiert av den taiwanske elektronikkgiganten Foxconn Technology Group, burde borge for at teknologien snart finner veien til butikkhyllene.

Den ble presentert for første gang på International Solid-State Circuits Conference i San Francisco i februar, i en fagartikkel med doktorgradsstipendiaten Rahul Rithe som hovedforfatter.