NRK Meny
Normal

Lovende behandling av lungekreft

En ny behandling av lungekreft viser oppsiktsvekkende resultater. I svenske forsøk ble halvparten av pasientene friske.

Sigarettrøyking
Foto: Rainer Prang / NRK

Hør intervju med medisinsk fysiker Dag Rune Olsen ved Radiumhospitalet om den nye behandlingsmetoden.

Hvert år får om lag 2500 nordmenn diagnosen lungekreft, og ofte er prognosen for pasientene dyster. Mens sjansen for å overleve andre typer kreftsykdommer har blitt stadig større de siste tiårene, har det vært få store, medisinske gjennombrudd i behandlingen av lungekreft.

I årene 1953-1957 overlevde åtte prosent av pasienter med lungekreft i Norge. I perioden 1998-2002 hadde overlevelsestallet bare økt til knapt ti prosent, viser tall fra Kreftregisteret.

Halvparten ble friske

Men nå viser en ny form for strålebehandling av lungekreft oppsiktsvekkende resultater. Såkalt presisjonsstråling av lungekreft er nylig prøvd ut ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm. I forsøket ble halvparten av pasientene friske.

Det er særlig i de tilfeller der lungekreft oppdages på et tidlig stadium at behandlingsmetoden kan være aktuell.

- Tidlig lungekreft kan presisjonsbestråles med svært gode resultater. På dette feltet ligger våre forskningsmiljøer svært langt framme, sier professor Rolf Lewensohn ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm til Sveriges Radio.

Treffer blink

Selve stråleteknikken er hentet fra behandlingen av pasienter med hjernesvulst. Først plasseres pasienten i en helt fast posisjon. Deretter bestråles kreftsvulstene med millimeterpresisjon fra forskjellige kanter. Fordi presisjonen er så høy at strålingen i liten grad treffer friskt vev, kan strålingsstyrken settes desto høyere.

- Man kan gi svært høye stråledoser mot selve kreftsvulsten, uten at omkringliggende lungevev skades, forklarer professor Lewensohn.

I Sverige har metoden hittil blitt brukt på pasienter der operasjon ikke er mulig. I forsøkene ble pasientene strålebehandlet tre ganger i løpet av en uke.

Også norske pasienter

Nå skal også norske lungekreftpasienter presisjonsbestråles. Senvinteren 2009 starter en omfattende europeisk studie av den nye behandlingsmetoden, der også Radiumhospitalet i Oslo og St. Olavs hospital i Trondheim er med.

Om lag hundre norske pasienter deltar i studien. Mens noen av pasientene skal behandles med den nye metoden, vil andre få tradisjonell behandling av lungekreft. Deretter vil forskerne sammenlikne resultatene, og se om den nye metoden virkelig er så effektiv som de svenske forsøkene kan tyde på.

- Foreløpig virker denne formen for behandling av lungekreftpasienter svært lovende, sier professor Rolf Lewensohn.