Fant svar på 50 år gammelt ismysterium

For første gang har forskere klart å se inn i iskrystaller under trykk. Gjennombruddet kan føre frem til nye lagringsmåter for hydrogen i brenselceller i elbiler.

Nøytronstråler gir nytt bilde av iskrystaller under trykk

Strukturen i et iskrystall. Oksygenatomer er blå og hydrogenatomer er lyserøde. Frie hydrogenatomer er gullfargede. Tidligere trodde forskerne at disse bare fantes inne i den grå mangekanten, som på figuren. De nye resultatene viser at de kan være andre steder. Dette kan forklare at hydrogenatomene frigjøres ved lavere trykk enn antatt.

Foto: Oak Ridge National Laboratory

Forskere har klart å vise hvordan det går an å klemme hydrogen ut av is.

Les hele saken hos forskning.no.