"Levende fossil" funnet i Stillehavet

Nyoppdaga ål er så spesiell og primitiv at forskerne kaller den et levende fossil.

Fossil-ål

Protoanguilla palau ligner mer på ålene som befolka verdens hav for 200 millioner år siden enn de som lever der i dag.

Foto: Natural History Museum & Institute of Chiba

I en undersjøisk hule utenfor øystaten Palau ble det i fjor funnet en ål som fikk forskerne til å sperre opp øynene.

Den lille brune fisken deler få anatomiske karaktertrekk med moderne åler, men har desto mer til felles med ålene som svømte rundt for 200 millioner år siden.

Blant likhetstrekkene med forhistoriske åler finner vi stort hode, kort og sammenklemt kropp, krage-lignende åpning på gjellene, og en spiss på kjevebenet som kalles premaxilla.

Helt ny familie

"Nykommeren" har fått navnet Protoanguilla palau etter at forskerne så seg nødt til å opprette ny taksonomisk familie og slekt. Familienavnet kommer fra det greske ordet protos, som betyr først, og det latinske ordet for ål - anguilla.

I starten diskuterte forskerne om den nyoppdaga skapninga i det hele tatt var en ål, noe genanalyser viste seg å bekrefte.

– På mange måter er denne ålen mer primitiv enn dagens åler, og på noen måter er den også mer primitiv enn de eldste ålene vi vet om, noe som tyder på at vi har med et levende fossil å gjøre, skriver forskerne i rapporten som er publisert i Proceedings of the Royal Society B ifølge BBC.

Begrepet "levende fossil" ble først brukt av Charles Darwin i Artenes opprinnelse som betegnelse på arter som har overlevd i millioner av år uten særlig press når det kommer til evolusjon.

Se det "levende fossilet" her:

Forskerne fra Chiba naturhistoriske museum i Japan, Southern Marine Laboratory i Palau og Smithsonian-instituttet i Washington har tegna opp et slektstre med forskjellige ålefamilier for å analysere forholdet artene i mellom.

De kom fram til at Protoanguilla palau har utvikla seg uavhengig i 200 millioner år, helt siden tidlig mesozoikum - tida da dinosaurene starta sitt verdensherredømme.