Leter etter liv i universet

Lørdag 07.03.09 skytes romteleskopet Kepler ut i verdensrommet på jakt etter liv på andre planeter.

Foto: NASA
Foto: NASA / Hubble Space Telescope / AP

Kepler skal kontinuerlig overvåke hundretusener av stjerner i i stjernebildet Svanen, på jakt etter planeter med samme livsbetingelser som på jorda.

Ved å måle lysstyrken fra stjernene, vil en kunne registrere en svekkelse i lyset hver gang en planet passerer. Dersom dette skjer regelmessig indikerer det planetens eksistens. Ut i fra dette igjen er det mulig å gjøre beregninger som kan antyde noe om planetens egenskaper.

Se video: Schrödingers katt 5. mars

Livgivende vann

Det svevende romteleskopet KEPLER på vei ut i rommet.

KEPLER på vei ut i rommet

Foto: NASA

- Forutsetningen for å finne liv på andre planeter tror vi er at det finnes vann der, sier Hans Amundsen, geofysiker og astrobiolog. Vann er forutsetningen for alt liv, slik vi kjenner det. Dessuten må det være organiske karbon og hydrogenforbindelser, men akkurat det vet vi finnes mange steder i universet, sier Amundsen.

Vannet må også ha riktig temperatur, det vil si det må ikke være så kaldt at det er frosset til is, og det må heller ikke være så varmt at det koker.

Hans Amundsen, geofysiker og astrobiolog

Hans Amundsen forsker på liv i verdensrommet.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Dessuten må planeten være passelig stor for å kunne ha en riktig gravitasjon og en livskraftig atmosfære. Det vil si at den må være et sted mellom 80% til 200% av jordas størrelse. Den må også ligge i høvelig avstand fra sin egen sol, for å kunne ha en levelig temperatur.

Universell Darwin

- Siden vi ikke kjenner til andre former for liv enn det vi har her på jorda, går vi ut i fra at Darwins evolusjonsteori er universell, sier Hans Amundsen. Det innbærer at eventuelt liv også på andre planeter også utvikler seg fra enkle encellede organismer, til eventuelt mer avanserte skapninger,

Alien

Er dette et romvesen fra universet?

Foto: DENNIS BEEK / AFP

Men selv om vi legger Darwin til grunn, kan likevel skapninger på andre planeter se helt annerledes ut enn her hos oss. Som kjent framsto mange av våre forhistoriske dyr i de mest utrolige skapninger og fasonger, så her er det mange muligheter!

Snarlige resultater

- Vi ser ikke bort i fra annet enn at vi kan finne mikroorganismer, i verdensrommet, som er helt enkle former for liv, allerede om et par år tror astrofysiker Erik Newth.

Og hva som venter i det blå når Kepler om en tre fire år har fått gjort jobben sin, vet vi foreløpig ikke. - Jeg tror vi kan finne mange planeter som kan ha liv, sier Erik Newth optimistisk . Statistisk sett er det mulig at Kepler kan finne ca. 50 jordlignende planeter. Kanskje vet vi en del allerede etter et år, sier han.

Eirik Newth, astrofysiker og forfatter

Erik Newth astrofysiker.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Og hva om vi finner høyere former for liv? Kepler har ikke teknologi til å fotografere og måle detaljer. Men det svevende teleskopet vil gi oss en del viktig statistikk som vi kan bygge videre på.

-Dessverre er disse planetene så langt borte at per i dag det er det komplett umulig for oss å reise til disse jordlignende stjernene, om vi skulle finne noen. Men kanskje har vi teknologien om 100 år, sier Erik Newth med håp i stemmen.

Les også: Astronomiåret 2009

Se her: NRKs univers av romfarts- og astronomiartikler

Schrödingers katt NRK1 tor. kl. 19.30