– Menn må trues for å redde kvinner og barn

Menn overlever forlis dobbelt så ofte som kvinner, viser ny forskning. Dermed ryker forestillingen om at kvinner og barn skal gå først i livbåtene.

Kvinner og barn fra Titanic

Mens kvinnene løp til livbåtene på RMS Titanic ble enkelte menn holdt tilbake med rå vold. Dette bidro til at tre av fire kvinner overlevde, mens de fleste mennene døde.

Foto: Laurence Cendrowicz / ITV/ Lookout Point TV

Alle som så Titanic da den kom ut i 1997 husker hvordan Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) ble plukket opp av vannet, mens Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) møtte den sikre død i Nordatlanterens kalde vann.

Dette bildet stemmer godt med virkeligheten, da hele 70 prosent av kvinnene om bord på RMS Titanic overlevde, i motsetning til bare 20 prosent av mennene.

Verdens kanskje mest berømte forlis har bidratt til at forestillingen om at kvinner og barn skal reddes først står sterkt, men nå viser svenske forskere at det ikke stemmer.

Menn overlever dobbelt så ofte

Mikael Elinder og Oscar Erixzon ved universitetet i Uppsala har nemlig funnet ut at menn i dobbelt så stor grad som kvinner overlever store skipsforlis.

De har analysert 18 skipsforlis fra 1852 til 2011, og funnet ut at hver tredje mann overlevde forlisene, mens bare en av seks kvinner gjorde det samme (henholdsvis 34,5 % og 17,8 %).

Dermed står forestillingen om galante menn som ofrer seg for kvinnene for fall. I stedet mener forskerne at et skipsforlis er preget av den sterkestes rett til å overleve.

– Aggressivitet, konkurranseinstinkt og svømmeevne er faktorer som menn har i større grad enn kvinner. Derfor må vi anta at menn har større sjanse til å redde seg selv, skriver de i rapporten.

Kvinner og barn først

Titanic - isberget som man antar Titanic traff.

Isberget som man antar Titanic traff.

Foto: Wikimedia Commons

Bare i to av de undersøkte forlisene kom kvinner bedre ut enn menn. Et av disse var Titanic, skriver Elinder og Erixzon.

– På Titanic ga kapteinen ordre om at kvinner og barn skulle gå først, og det ble rapportert at besetningen skjøt mot menn som prøvde å bryte ordren. Dermed gjenspeiler situasjonen om bord det som kalles et Third-party punishment game, hvor man tvinges til å gi opp ressurser gjennom bruk av vold.

Det andre forliset hvor kvinner overlevde i større grad enn menn var HMS Birkenhead som sank i 1852. Dette var for øvrig første gang i historien hvor kapteinen beordret at kvinner og barn skulle ha prioritet.

– Det er kapteinens beslutninger som er avgjørende for hvordan det går med kvinner, og ikke mennenes moral, forklarer Elinder og Erixzon.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Kapteinen overlevde

I januar skapte den italienske kapteinen Francesco Schettino overskrifter over hele verden da han forlot det synkende Costa Concordia.

Dette er ikke første gang at kapteinen nekter å gå ned med skipet, for ifølge de svenske forskerne er det mannskapet som har størst sannsynlighet for å overleve.

Syv av 16 kapteiner gikk ned med sine skip, noe som gir dem en overlevelsessjanse godt over det vanlige passasjerer har.

Har du derimot ambisjoner om å overleve et forlis, har du størst sannsynlighet hvis du er en del av besetningen på skipet. Dette er den eneste gruppen hvor overlevelsesraten ligger på over 50 prosent.