NRK Meny
Normal

Ku med kompass

La deg ikke lure av den bløte mulen og de tunge øynene. Kua har innebygget kompass og vet nøyaktig hvor den magnetiske nordpolen befinner seg.

Lykkelig ku
Foto: Monika Mahle Aarset

Det hevder i hvert fall tyske forskere som har studert krøtter via Google Earth. Etter å ha saumfart jordkloden og studert i alt 8510 kyr på ulike beitemarker, gjorde de en oppsiktsvekkende oppdagelse. Under beite eller hvile, sto dyra vendt mot en av de to magnetiske polene.

Innebygget GPS

Moder Jord er en gigantisk magnet, med en magnetisk nord- og sørpol plassert nært de geografiske polpunktene. Det er kjent fra biologien at fugler og enkelte fiskeslag bruker de magnetiske polene til navigasjon. For et par år siden ble det også kjent at flaggermus hadde en slik naturlig GPS innebygget.

Google Earth perfekt

Dette fikk de tyske forskerne til å lure på om store pattedyr hadde den samme evnen. - Google Earth er et perfekt verktøy for å studere dyr fordi vi forstyrrer ikke dyra på noen måte,sier Sabine Begall ved Universitet i Duisburg-Essen i Tyskland. Sammen med sine kolleger la hun tirsdag fram studien i det anerkjente tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science.

Mule eller rumpe?

Men til dels dårlig billedoppløsning gjorde at de tyske forskerne slet med å skille mule fra kurumpe. Til gjengjeld hadde de få problem med å slå fast at dyra stilte seg opp i forhold til de magnetiske polene.

Orienterer seg i terrenget

Zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk Museum i Oslo sier kyrne gjør dette for å holde rede på omgivelsene. – Det er lite kjent at store pattedyr har denne navigasjonsevnen, men i likhet med andre dyr, trenger også de å orientere seg i terrenget, sier Bøckman.