Slik brukes Ipod i krig

Ipad, Playstation 3, Iphone og andre sivile produkter har blitt en viktig del av den moderne krigsmaskinen.

Rifle påmontert Ipod

Rifle påmontert Ipod. Foto: www.snipercompany.com

BBC kunne nylig melde at britiske soldater har tatt i bruk Apples Ipad for å simulere krigsoperasjoner . Stadig flere sivile produkter blir kalt inn til krigstjeneste.

Barn av krigen

Video Radar

Radar ble utviklet for militær bruk. Her demonstreres radar og luftvern i det norske forsvaret. Hentet fra Ukerevy fra 1946.

Opp gjennom historien har forsvaret vært en stor leverandør av teknologi til det sivile: GPS, radar og internett er bare noen av de hverdagslige hjelpemidlene som har det til felles at de ble skapt eller fremskyndet av militære behov.

Budsjettkutt

Tradisjonelt har militæret selv foretrukket å utvikle og kontrollere sin egen teknologi. På den måten har de vært sikre på at utstyret er robust nok for bruk i forsvaret, og ikke minst at teknologien ikke faller i feil hender. Dramatiske budsjettkutt etter den kalde krigen har endret dette.

Billig forbrukerelektronikk

Å utvikle militært utstyr er tidkrevende og kostbart. I verste fall så tidkrevende at produktet allerede kan være utdatert når det er ferdig. Kommersielle produkter har for militæret i mange tilfeller vist seg å være bra alternativer, både når det gjelder pris og ytelse.

USAs luftforsvar har i følge det amerikanske magasinet New Scientist gått til innkjøp av nesten 3000 Playstation 3-maskiner . Ikke for at krigstrette soldater skal få spille ”Guitar Hero” mellom slagene, men for å bygge en superkraftig datamaskin til behandling av høyoppløselige radarbilder. Prislappen blir en tiendedel av hva en tradisjonell supercomputer ville ha kostet. Dette frigjør penger til andre formål.

Med Ipod i krigen

Afghanistan
Foto: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

Ipod og Iphone er blant de siste tilskuddene til en moderne soldats utrustning. Amerikanske soldater i Irak og Afghanistan bruker Apples telefoner og MP3-spillere til å motta kartinformasjon fra rekognoseringsfly og til å oversette med. Den britiske avisen Daily Telegraph forteller om applikasjoner for å kalkulere avstand og kulebane for skarpskyttere. Tilgjengelig for en brøkdel av prisen det ville ha kostet å utvikle et slikt produkt selv.

Applikasjonen er fritt tilgjengelig fra Itunes: BulletFlight App

Droner

Amerikansk drone i Afghanistan.

Amerikansk drone i Afghanistan.

Foto: Cpl. Jeffrey A. Cosola / AFP

Med små modifikasjoner brukes håndkontrollene til spillemaskinen Xbox 360 til å styre små ubemannede fly og kjøretøy , og bærbare PCer som Panasonic Toughbook brukes nå til alt fra å styre våpensystemer til å bistå ved medisinske inngrep i felt.

Norge

Norske soldater i Afghanistan.
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Avdelingsleder Vidar Andersen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kan fortelle at utnyttelse av sivil teknologi er en problemstilling som går igjen i mange av deres prosjekter, men at de ikke aktivt går inn for å finne sivile produkter for å dekke sine behov:

– Dette er eksempler hvor typisk operativt personell i et skarpt oppdrag forsøker å løse sine daglige utfordringer på en bedre måte ved hjelp av egeninnkjøpt sivil hyllevare, skriver han i en e-post til NRK.

Han vil ikke uttale seg om dette skjer blant norske soldater fordi FFI befinner seg for langt unna operasjonene i utlandet.

Kommunikasjonssjef ved Hærens Operative Hovedkvarter (FOH), Oberstløytnant John-Espen Lien, kjenner heller ikke til lignende eksempler:

– Bruk av Ipoder eller lignende i stridssituasjoner foregår eventuelt i ren privat regi blant de norske styrkene, sier han.

Han påpeker at det å definere hva som er sivilt og hva som er militært etter hvert har blitt vanskelig. - Vi forholder oss selvfølgelig til det sivile markedet og kjøper inn og bruker sivilt utstyr, sier han og nevner mobiltelefoner og PCer som eksempler.