Hopp til innhold

Skal køyre rundt på Mars - med plutonium på tanken

NASA har laga ein ny Mars-rover som skal køyre rundt på planeten ved hjelp av radioaktive isotopar.

Curiosity skal gå på plutonium

Den nye Mars-roveren «Curiosity» skal gå på nedbrytbar plutonium.

Foto: FRED PROUSER / Reuters

Planeten Mars

«Curiosity» skal finne ut om det er mogleg å overleve på Den raude planeten.

Foto: HO / AFP
Spirit på Mars

Den forrige generasjonen Mars-roverar, her ved «Spirit», som ingen har høyrt frå på lenge.

Foto: JPL/NASA

NASA har som mål å lande på Mars sommaren 2012, og har no utvikla ein ny generasjon roverar.

Roveren, som har fått namnet «Curiosity», har allereie klart hindringane på NASA-laboratoria, melder CBS News.

Plutonium for to år

Ein radioisotopgenerator (RTG) vil generere straum frå plutoniumsiostopar. RTG omdannar varmen som blir frigjort ved radioaktiv nedbryting til elektrisk energi.

«Curiosity» skal dermed ha nok straum til å køyre rundt på Mars i minst to år.

Den gamle generasjonen med «Spirit» og «Opportunity» kunne køyre rundt i 90 dagar. Dei var utstyrte med batteri som vart ladda opp med solcellepanel.

Større hjul

«Curiosity» har seks hjul, på same måte som dei tidlegare Mars-roverane.

Men hjula vil måle 20 tommar i diameter, noko som er dobbelt så mykje som for «Spirit» og «Opportunity».

Den nye roveren vil kunne halde ein toppfart på 300 fot i timen, eller omlag 0,1 km/h. Det er likevel ikkje truleg at han vil køyre så raskt på si ferd.

To år på reisefot

NASA seier dei ventar at roveren vil utforske planeten i eit heilt Mars-år (ca to år).

Slik som «Spirit» og «Opportunity» har gjort, vil også «Curiosity» ta prøver frå overflata og av steinar.

Men det som også er verd å merke seg ved denne nye generasjonen roverar, er at dei skal hjelpe til å avgjere om det er mogleg å overleve på planeten.

NASA prøvekøyrer «Curiosity» for første gong.