Brukte kniv og spiste kjøtt for 3,4 millioner år siden

Nye fossilfunn i Etiopia viser at våre forfedre var langt tidligere ute enn vi har antatt.

Earliest Tools

Disse beina er det tidligste beviset på at våre forfedre brukte redskap av stein.

Foto: Ap

To fossile bein, et fra et dyr på størrelse med en ku og et fra et dyr på størrelse med ei geit, gjør at vi må skrive om våre forfedres historie.

Med kjøtt på menyen

Tidligere har vi trodd at de første redskapene av stein dukka opp for om lag 2,5 millioner år siden. Nye funn viser nå at hominider nyttegjorde seg av steinredskaper nesten én million år før dette.

De samme funnene viser at forfedrene våre spiste kjøtt fra store pattedyr på samme tid, også dét nesten en million år tidligere enn forskerne hadde trodd.

– Bruken av redskap forandra måten forfedrene våre forholdt seg til naturen på dramatisk. De kunne spise nye typer mat, og ta i bruk nye territorier. I tillegg kunne de lage nye redskap, noe som var veldig viktig for vår evolusjon, forteller Dr. Zeresenay Alemseged fra California Academy of Sciences til Physorg .

Han leder utgravningsprosjektet Dikika Research Project i Afar-regionen i Etiopia.

Earliest Tools 3

Dr. Zeresenay Alemseged graver ut et 3,4 millioner år gammelt neshorn-fossil i Etiopia.

Foto: Ap

Lucy kan ha brukt redskap

Dyrebeina de har funnet bærer tydelig merker fra steinkutt som er lagd før beina ble forsteina, i tillegg er det funnet steinfragmenter i noen av hakkene.

Tidligere funn har tyda på at det var medlemmer av vår egen Homo -slekt som var først ute med redskapsbruk. De nye utgravningene viser at vi må se oss slått av Homo-slektas forfedre Australopithecus afarensis .

Australopithecus afarensis levde for mellom 3,7 og 2,9 millioner år siden, og har Lucy og Selam som sine mest kjente representanter.

Australopithecus afarensis er den eneste kjente arten som levde i området på den tida, og forskerne går derfor ut i fra at det var de som påførte beina steinkutt.

– Vi viser nå for første gang at redskapsbruk ikke ble oppfunnet av Homo-slekta, men at Australopithecus afarensis både brukte redskap og spiste kjøtt. Dette er nok en viktig link mellom Homo-slekta og Australopithecus afarensis, sier Alemseged til BBC .

Earliest Tools 2

Analysene viser at kuttene er lagd av stein og ikke av åtseletere.

Foto: Ap

Har krevd planlegging

Forskerne tror ikke at Lucy og hennes samtidige gikk på jakt, sannsynligvis spiste de dyr som allerede var drept av andre dyr. David Braun som er arkeolog ved University of Cape Town i Sør-Afrika sier til Nature at det likevel var et veldig viktig steg i utviklinga.

– Sjimpanser ser ikke på store dyr eller kadavre drept av andre dyr som mat. På et eller annet tidspunkt begynte hominidene å gjøre akkurat det.

Slutningene om redskapsbruk er trukket på grunnlag av få beinfunn, og det er ikke oppdaga noen steinredskap ved utgravningsområdet. Det er derfor uklart om Australopithecus afarensis lagde redskap fra større steinbiter eller om de bare brukte skarpe steiner de fant.

Denne redskapsbruken må uansett ha krevd planlegging, den nærmeste steinkilda lå seks kilometer unna plassen der beina ble funnet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Selv om vi fortsatt vet lite om hvordan våre forfedre egentlig levde for over tre millioner år siden, mener Alemseged at funnene gir mye ny forståelse.

– Vi skjønner mer av hva som har vært med på å forme menneskets tidlige historie. Da forfedrene våre begynte å utvikle redskaper for å skjære kjøtt fra kadavre, trådte de inn på andre kjøtteteres domene. Dette må ha fått dem til å samarbeide på en måte de aldri tidligere hadde gjort.