NRK Meny
Normal

Klimavennlig strøm dreper truet ugle

Den miljøvennlige vindkrafta skal redde klimaet, men setter samtidig truede arter i livsfare.

Hubro
Foto: NRK

Over halvparten (68 av 118) av de registrerte døde hubroene som er funnet, er omkommet etter møte med en kraftledning. Nå planlegger Statnett en massiv utbygging av nye kraftlinjer langs kysten av Norge, i hubroens kjerneområde. Linjene skal frakte den nye, klimavennlige strømmen fra alle vindturbinene som skyter opp langs kysten.

Sterkt truet allerede

For 20 år siden trodde man at det var 2000 hekkende par med hubroer i Norge. Men i følge den siste rapporten fra NINA, er det reelle tallet mellom 350 og 600 par.

LES: rapporten fra NINA

Skjønt, det er ingen som vet med sikkerhet hvor mange hubroer som er igjen, fordi det ikke har vært gjennomført verken landsomfattende eller fylkesvise tellinger. Verdens største ugle er rødlistet i Norge, og forskerene frykter at arten skal dø ut.

Dødsfelle

For hubroen er kraftlinjene en dødsfelle. I Østfold kunne man i 1987 slå fast at 12 av 22 hubroer ble drept i møtet med en kraftlinje, mens en større undersøkelse av 38 døde hubroer fra 1987 til 1994, viste at 25 av dem ble drept av kraftlinjer. Norsk Ringmerkingsatlas har registrert 118 døde hubroer, og av dem er 68 omkommet på grunn av linjer. På små kraftlinjer, som hubroen bruker som observasjonsposter, blir hubroen grillet. De svære vingene, med et spenn på nesten to meter, fører til en kortslutning som dreper fuglen umiddelbart. På store kraftlinjer dør hubroen fordi den kolliderer med ledningene mens den jakter, enten i skumringen eller på natta, når det er lite lys og linjene er vanskelig å få øye på.

Klima mot natur

Ironisk nok er det kampen for et bedre klima som kan bli hubroens skjebne. Oljenasjonen Norge står foran en omfattende utbygging av vindmøller, og for å transportere strømmen fra vindmølleparkene, må det bygges mange og store kraftledninger. Kapasiteten på dagens el-nett er utnyttet til det maksimale, og Statnett regner med å bruke mellom 10 og 30 milliarder på å bygge og utbedre nettet. De største kraftlinjene vil gå fra Nordland, gjennom Trøndelag, og videre langs kysten helt ned til Hordaland. Mange av linjene vil krysse områder hvor hubroen jakter og hekker.

VIL DU HJELPE UGLENE? LES MER OM TEGN PÅ HUBRO HER

Kabel for dyrt

Det første prosjektet som er meldt, fra Ørskog til Fardal, er møtt med tunge protester. Men i følge statnett vil det koste alt for mye å legge strømledningene i bakken. En kabel koster ca 5 – 10 ganger så mye, og vil gjøre en allerede dyr utbygging til en økonomisk umulighet.

Dette er forøvrig et problem som ikke finnes kun i Norge. I Altamont Pass, i California, er det et vindkraftanlegg med 5400 turbiner. Hvert år tar disse livet av mellom 880 og 1300 rovfugl, for det meste ørn og ugler.

SE: Klimavennlig kraft truer ugla