NRK Meny
Normal

Klimainnsats ga Nobelpris

FNs klimapanel og USAs tidligere visepresident Al Gore delte årets fredspris. De blir hedret for jobben de har gjort med å varsle om klimaendringene i verden.

Al Gore og Rajendra Pachauri
Foto: TORSTEN BLACKWOOD / AFP

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2007 skal deles, i to like store deler, mellom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) og Albert Arnold (Al) Gore jr. for deres innsats for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og for å legge grunnlag for de tiltakene som kreves for å motvirke disse endringene. Dette var den offisielle kunngjøringen Nobelpriskomiteen kom med i dag.

500 millioner på flukt

Årets pris følger dermed samme trend som de siste par årene der prisen har gått til personer og organisasjoner som gjør en innsats for miljøet i verden. 

I komiteens begrunnelse peker de på at klimatrusselen vil gi omfattende klimaendringer som i framtida vil endre livsvilkårene for mye av menneskeslekta. I fjor høst ga Verdensbanken ut ren rapport som anslår at opp mot 500 millioner mennesker kan bli drevet på flukt av klimaendringer i framtida. 

SE: Verdensbankens rapport varslet klimaflyktinger

LES: Flykter fra klimatrusselen

Internasjonal oppmerksomhet 

Med vitenskapelige rapporter har IPCC gjennom to tiår skapt en jevnt bredere faglig konsensus om sammenhengen mellom menneskelige aktiviteter og global oppvarming. Tusenvis av vitenskapsfolk og myndighetspersoner fra over 100 land har virket sammen til større avklaring av omfanget av oppvarmingen. Mens global oppvarming på 1980-tallet kunne stå som en interessant hypotese, kom det på 90-tallet sterkere bevis for et slikt syn. I de aller siste årene har sammenhengene blitt klarere og konsekvensene mer synlige.

SE: Rajendra Pachauri om FNs klimarapport

SE OGSÅ: FNs klimapanels leder Pachauri viser fram Indias problemer

LES: Norsk oversettelse av intervjuet med Al Gore

Tidligere presidentkandidat

Al Gore tapte i sin tid presidentkampen mot George W. Bush. Siden den gang har han stått fram som en av de ledende miljøpolitikerne i verden. Ifølge ham selv ble han tidlig klar over klimautfordringene som verden møter. Og har brukt de siste årene til å holde foredrag, lage filmer og skrive bøker om klimaendrigene.

Filmen "En ubehagelig sannhet" fikk spesielt stor oppmerksomhet.

SE: Al Gore om "En ubehagelig sannhet"

SE: Hele intervjuet med Al Gore

Begrunnelsen

Ved å gi Nobels fredspris for 2007 til IPCC og Al Gore ønsker Den Norske Nobelkomite å medvirke til et sterkere fokus på de prosesser og vedtak som synes nødvendige for å sikre det framtidige klimaet på jorda og med det redusere trusselen mot tryggheten til menneskene. Det kreves handling nå, før klimaendringene kommer ut av menneskelig kontroll.